Được biết, P&G là một trong 54 doanh nghiệp và tổ chức trên toàn quốc được nhận bằng khen là doanh nghiệp FDI tiêu biểu tại Hội nghị Tổng kết 30 năm thu hút FDI. Để đạt được phần thưởng, những thành tích hoạt động của P&G đã được ghi nhận trên nhiều phương diện: Doanh nghiệp là nhà đầu tư nước ngoài tiên phong với cam kết và thực tiễn đầu tư một cách dài hạn và chiến lược; Có lịch sử tuân thủ xuất sắc về nghĩa vụ thuế, bảo vệ môi trường, quan hệ lao động...; Là doanh nghiệp có hiệu quả kinh doanh vượt bậc với mức đầu tư tăng trưởng, đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách và xã hội (thông qua việc tạo công ăn việc làm và phát triển cộng đồng).

giải thưởng,bằng khen
Ông Agraj Sharma, Tổng Giám đốc P&G Việt Nam nhận bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho Doanh nghiệp FDI tiêu biểu
 

Trước đó, Công ty nhận được bằng khen của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam cho những đóng góp tích cực vì sự tiến bộ của phụ nữ; bằng khen của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, giải thưởng của Hiệp Hội Thương Mại Hoa Kỳ về công tác Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp 2 năm liên tiếp 2017- 2018, cùng với ghi nhận cao trong Chương trình Tết vì người nghèo năm 2018.

Đại diện P&G chia sẻ: “Những thành tựu này là minh chứng thuyết phục cho những nỗ lực phát triển bền vững của công ty tại Việt Nam không chỉ về mặt kinh doanh mà còn ở những đóng góp thiết thực cho cộng đồng”.

(Nguồn Công ty Procter & Gamble (P&G) Việt Nam)