- Nhờ tăng gấp 3 lần thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mà khoản thu thuế này chỉ trong 8 tháng qua đã vượt xa dự toán cả năm cả ngàn tỷ đồng.

Bộ Tài chính vừa cho biết, nhờ có điều chỉnh chính sách thu đối với một số tài nguyên khoáng sản và thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng dầu nên nhiều khoản thu nội địa trong 8 tháng qua đã đạt tiến độ khá, trên 70% dự toán năm. Cụ thể như các khoản thu về nhà, đất 8 tháng qua đã thu đạt 97,8% dự toán, lệ phí trước bạ đạt xấp xỉ 90% dự toán...

Đặc biệt, có những khoản đã hoàn thành dự toán năm như thuế bảo vệ môi trường đạt 110,2% dự toán năm, thuế sử dụng đất nông nghiệp đạt 103% dự toán năm.

Năm 2014, khi giá xăng dầu còn ở đỉnh cao trên 120 USD/thùng, Quốc hội thông qua dự toán Ngân sách năm 2015 với con số tổng thu thuế bảo vệ môi trường năm nay chỉ là 12.939 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến đầu năm 2015, giá dầu sụt giảm về mức bình quân chỉ 60 USD/thùng và áp lực phải giảm thuế theo lộ trình thực hiện các cam kết hội nhập, Bộ này đã đề xuất và được Quốc hội thông qua việc tăng gấp 3 lần thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu từ 1/5.

Tăng thuế gấp 3: Xăng giảm giá ít, ngân sách bội thu

Nhờ tăng gấp 3 lần thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mà khoản thu thuế này chỉ trong 8 tháng qua đã vượt xa dự toán cả năm cả ngàn tỷ đồng.

Một lít xăng phải cõng 3.000 đồng/lít thay vì mức 1.000 đồng/lít, một lít dầu diezen phải nộp 1.500 đồng/lít thay vì mức 500 đồng/lít trước đây.

Dự kiến, chỉ riêng với thuế bảo vệ môi trường từ các mặt hàng này, ngân sách sẽ thu về 35.579,8 tỷ đồng/năm, tăng khoảng 23.719,8 tỷ đồng/năm (đảm bảo khoảng 84% mức giảm thu NSNN). Trong đó, riêng số thu thuế bảo vệ môi trường của mặt hàng xăng đã dự kiến là 20.911,8 tỷ đồng/năm, tăng 13.941,2 tỷ đồng/năm.

Con số trên đã gấp 2 - 2,5 lần so với tổng thu thuế bảo vệ môi trường dự toán năm nay, tương ứng tăng khoảng 22.500 tỷ.

 

Từ nay tới cuối năm còn 4 tháng nữa, ngân sách từ nguồn thuế bảo vệ môi trường xăng dầu sẽ bội thu và đặc biệt, khoản thu này sẽ tăng nếu tiêu thụ xăng dầu tăng.

Ngược lai, Bộ Tài chính cũng cho hay, thu dầu thô vẫn chưa thể cải thiện. Lũy kế 8 tháng, khoản thu này mới ước đạt 47,1 nghìn tỷ đồng, bằng 50,7% dự toán, giảm 34,1% so với cùng kỳ năm 2014.

Về bức tranh chung của ngân sách, Bộ Tài chính cho biết, tổng thu cân đối ngân sách 8 tháng ước đạt 618,14 nghìn tỷ đồng, bằng 67,8% dự toán, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2014. Tổng chi ngân sách 8 tháng đạt 733,3 nghìn tỷ đồng, bằng 63,9% dự toán, tăng 8,2% so cùng kỳ năm 2014.

Bội chi 8 tháng ước 115,18 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ 51% dự toán năm.

Phạm Huyền