Trong văn bản gửi Thanh tra Bộ Tài chính ngày 22/5, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh cho biết: Theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp năm 2019, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định kiểm tra thuế tại Công ty TNHH Tenma Việt Nam vào ngày 21/8/2019.

Qua kiểm tra, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh truy thu số thuế thu nhập doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi là hơn 387 triệu đồng. Cục Thuế đã ra quyết định số 3139 ngày 13/9/2019 xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty TNHH Tenma Việt Nam về hành vi khai sai số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Cục Thuế Bắc Ninh nói không nhận bất cứ lợi ích gì từ Tenma Việt Nam
Nghi án hối lộ ở Tenma Việt Nam, tạm đình chỉ cán bộ. Ảnh: Mạnh Quân

Sau khi rộ lên thông tin về nghi án hối lộ, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu Đoàn kiểm tra báo cáo toàn bộ diễn biến khi thực hiện kiểm tra thuế tại doanh nghiệp. Theo đó, đối với nội dung kiểm tra nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp, đoàn kiểm tra tập trung kiểm tra điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty này.

Kết quả kiểm tra, công ty Tenma Việt Nam được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất ưu đãi 15% trong vòng 12 năm; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 3 năm và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 7 năm tiếp theo. Việc ưu đãi này quy định tại điều 24, 25 Nghị định 108/2006 là do công ty Tenma Việt Nam được thành lập từ dự án đầu tư mới. Giấy chứng nhận đầu tư do Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 9/11/2007.

Đối với phần vốn đầu tư đăng ký bổ sung 22 triệu USD ngày 26/12/2018, theo giải trình của công ty này, khi đề nghị cấp điều chỉnh bổ sung giấy chứng nhận đầu tư, công ty đã lập hồ sơ với lý do tăng vốn đầu tư là do trượt giá xây dựng, mua sắm thiết bị và chênh lệch tỷ giá 16 triệu USD; tăng vốn lưu động gần 6 triệu USD phục vụ sản xuất kinh doanh. Vì vậy, toàn bộ vốn đầu tư 52 triệu USD vẫn thuộc dự án ban đầu.

Trường hợp nếu coi 22 triệu USD tăng thêm là dự án mở rộng thì dự án đầu tư của công ty sẽ được quyền lựa chọn áp dụng mức ưu đãi theo dự án gốc cho thời gian còn lại tính từ kỳ thuế 2015, bao gồm miễn giảm và thuế suất ưu đãi.

 

Thực tế, công ty cũng đã lựa chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (bao gồm mức thuế suất, thời gian miễn thuế, giảm thuế cho thời gian còn lại từ kỳ tính thuế 2015) khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp có lợi nhuận từ năm 2015.

Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh cho biết: "Trong quá trình làm việc với lãnh đạo công ty, Tổng giám đốc, giám đốc tài chính là người Nhật Bản nên đoàn đều phải thông qua phiên dịch của công ty. Khi làm việc, tiếp xúc với lãnh đạo, nhân viên kế toán công ty đều thực hiện tại phòng họp của công ty. Trong quá trình làm việc giữa đoàn kiểm tra với công ty, phía công ty còn có trợ giúp của Công ty kiểm toán KPMG".

Theo Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, trong suốt quá trình kiểm tra tại doanh nghiệp, đoàn kiểm tra thực hiện theo đúng quy trình kiểm tra. Đoàn kiểm tra thực hiện nội dung kiểm tra trong phạm vi quyết định kiểm tra; tuyệt đối không gây phiền hà, sách nhiễu đến doanh nghiệp, không yêu cầu, đòi hỏi cung cấp hồ sơ tài liệu gì ngoài nội dung kiểm tra.

"Đoàn kiểm tra, thành viên đoàn không nhận bất cứ lợi ích vật chất gì từ công ty TNHH Tenma Việt Nam", Cục thuế khẳng định.

Liên quan đến nội dung xác minh thông tin trên, ngày 20/5 Công an tỉnh Bắc Ninh đã có buổi làm việc với Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh.

Lương Bằng

Nghi án hối lộ Tenma Việt Nam, tạm đình chỉ loạt cán bộ thuế, hải quan

Nghi án hối lộ Tenma Việt Nam, tạm đình chỉ loạt cán bộ thuế, hải quan

Bộ Tài chính "lệnh" tạm đình chỉ cán bộ thuế, hải quan liên quan đến nghi án hối lộ xảy ra tại công ty Tenma Việt Nam.