Từ ngày 1/12/2018, người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ được hưởng thêm 5 quyền lợi trong quá trình khám chữa bệnh (KCB).

Quy định mới về tiền lương, BHYT có hiệu lực: Vạn người hưởng lợi