- Mức thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tại TP Đà Nẵng cao nhất là hơn 411 triệu đồng, thấp nhất là 100 ngàn đồng. Trong khi đó, tại Khánh Hòa, mức thưởng Tết Nguyên đán 2019 cao nhất là 120 triệu đồng, thấp nhất 100 ngàn đồng.

Thưởng Tết 400 triệu đồng: Hà Nội bằng 1/3 Sài Gòn

Kỷ lục thưởng Tết 2019: Đỉnh cao 1,17 tỷ đồng

Đà Nẵng: Thưởng Tết cao nhất 411 triệu, thấp nhất 100 ngàn

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Đà Nẵng vừa công bố kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Tết dương lịch 2019 của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Theo đó, với các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, mức thưởng Tết Dương lịch đối với các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ cao nhất là 22 triệu đồng, thấp nhất là 200.000 đồng, bình quân người quản lý là 4,7 triệu đồng và bình quân người lao động là 3,2 triệu đồng. Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 44.000.000 đồng, thấp nhất là 500.000 đồng, bình quân người quản lý là 9 triệu đồng và bình quân người lao động là 4,9 triệu đồng.

Với các doanh nghiệp FDI, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất trên 112 triệu đồng, thấp nhất là 350.000 đồng, bình quân người quản lý là 16,4 triệu đồng và bình quân người lao động 905.000 đồng. Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 93 triệu đồng, thấp nhất là 1,2 triệu đồng, bình quân người quản lý là 20,3 triệu đồng và bình quân người lao động là 5,9 triệu đồng.

Với các doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất 33 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng, bình quân người quản lý 2,4 triệu đồng và bình quân người lao động là 870.000 đồng. Mức thưởng tết Nguyên đán cao nhất là 110 triệu đồng, thấp nhất là 200.000 đồng, bình quân người quản lý là 14,8 triệu đồng và bình quân người lao động là 8,8 triệu đồng.

Đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, mức thưởng Tết Dương lịch đối với các doanh nghiệp FDI cao nhất là 30,1 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng, bình quân là 3,3 triệu đồng. Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 411,3 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng, bình quân 11,1 triệu đồng.Với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất 40 triệu đồng, thấp nhất là 200.000 đồng, bình quân người quản lý là 2,5 triệu đồng và bình quân người lao động là 1,1 triệu đồng. Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 50.000.000 đồng, thấp nhất là 1 triệu đồng, bình quân người quản lý là 11,1 triệu đồng và bình quân người lao động là 7,2 triệu đồng.

 

Với các doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 2 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng, bình quân là 763.000 đồng. Mức thưởng Tết Âm lịch cao nhất là 50 triệu đồng, thấp nhất là 250.000 đồng, bình quân 5,7 triệu đồng.

Khánh Hòa: Thưởng Tết cao nhất 120 triệu, thấp nhất 100 ngàn

Ngày 29/12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa cho biết đã có báo cáo về tình hình thực hiện tiền lương năm 2018 và kế hoạch thưởng Tết năm 2019. Theo đó, có 128 doanh nghiệp lớn, có số lượng người lao động chiếm đa số được Sở yêu cầu báo cáo kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và Âm lịch năm 2019 cho người lao động.

Về thưởng Tết Dương lịch năm 2019: Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng cao nhất là 51 triệu đồng/người, thấp nhất là 500.000 đồng; Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có mức thưởng cao nhất là 16 triệu đồng, thấp nhất là 300.000 đồng; DN dân doanh có mức thưởng cao nhất là 70,6 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng; DN có vốn đầu tư nước ngoài có mức thưởng cao nhất là 2,5 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng.

Về thưởng Tết Âm lịch năm 2019: Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng cao nhất là 51 triệu đồng, thấp nhất là 1 triệu đồng; công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có mức thưởng cao nhất 48,6 triệu đồng, thấp nhất 1 triệu đồng; DN dân doanh có mức thưởng cao nhất 120 triệu đồng, thấp nhất 200.000 đồng; DN có vốn đầu tư nước ngoài có mức thưởng cao nhất 80 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng.

Thưởng Tết cao nhất: Đà Nẵng 411 triệu, Khánh Hòa 120 triệu

Như vậy mức thưởng cao nhất ở Khánh Hòa là 120 triệu đồng và thấp nhất là 100.000 đồng, chênh nhau 1.200 lần.

Thưởng Tết Hà Nội bằng 1/3 Sài Gòn

Trước đó, Hà Nội, TP.HCM và nhiều tỉnh, thành cũng đã công bố mức thưởng Tết cho người lao động trong năm 2019.  Nhiều doanh nghiệp đã tăng mức thưởng Tết 2019 đối với người lao động so với năm 2018.

Tại Hà Nội, thưởng Tết Dương lịch cao nhất vẫn thuộc về khối doanh nghiệp FDI với con số 60.000.000 đồng/người. Về mức thưởng Tết Nguyên đán, đứng ở vị trí dẫn đầu vẫn là khối doanh nghiệp FDI với số tiền là 396.100.000 đồng/người. 

Tại TP HCM, mức thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi cao nhất là 1 tỷ 170 triệu đồng, thuộc về một ngân hàng có trụ sở tại TP HCM. Với Tết Dương lịch, mức thưởng Tết cao nhất của một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 500 triệu đồng,

Còn tại Bắc Ninh, 92,89% DN trên địa bàn báo cáo có thưởng Tết Dương lịch với mức bình quân gần 1,2 triệu đồng/người; mức thưởng cao nhất là 262 triệu đồng, thuộc về một DN FDI. Số DN có thưởng Tết Nguyên đán chiếm 85,2% với mức thưởng trung bình hơn 5,9 triệu đồng/người; mức thưởng cao nhất từ một DN FDI là 350 triệu đồng.

Sở LĐ, TB&XH tỉnh Quảng Ninh cho biết, tính tới thời điểm hiện tại có 898 DN trên địa bàn có báo cáo thưởng Tết. Theo đó, mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất hơn 40,3 triệu đồng thuộc về DN dân doanh. Mức thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cao nhất là 80 triệu đồng, thuộc một công ty cổ phần.

Hạnh Nguyên (Tổng hợp)

Chê thưởng Tết ít: Nhân viên đồng loạt nghỉ việc, lời cảnh báo ông chủ

Chê thưởng Tết ít: Nhân viên đồng loạt nghỉ việc, lời cảnh báo ông chủ

27% nhân viên sẽ nghỉ việc nếu không được thưởng Tết đúng như mong đợi; 55% lựa chọn sẽ cùng đồng nghiệp kiến nghị công ty phải thưởng Tết 2019.