Ngành Ngân hàng đồng hành cùng nông dân, các doanh nghiệp phát triển, tháo gỡ khó khăn về vốn để người nông dân đầu tư sản xuất nông nghiệp theo mô hình công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam cải tiến dây chuyền, nâng cao chất lượng sản phẩm, giúp hàng hoá Việt Nam có thể tiến sâu vào thị trường EU, mở rộng thị phần và xuất khẩu bền vững.

Đây là thông điệp của Thủ tướng Chính phủ được nhấn mạnh tại Hội thảo “Hiệp định EVFTA - Vai trò của ngân hàng trong hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu vào thị trường EU” do Ngân hàng Nhà nước và báo Lao Động tổ chức ngày 20/11/2020. 

Tăng nguồn lực cho nông sản tiến vào EU
Xuất khẩu nông sản sang EU bật tăng sau khi EVFTA được thực thi. Ảnh: Hồng Điệp

Theo Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam): việc triển khai cho vay liên kết, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp của các tổ chức tín dụng (TCTD) thời gian qua còn gặp một số khó khăn, thách thức như: Đầu tư tín dụng đối với các mô hình liên kết còn nhiều hạn chế do hợp đồng liên kết thiếu chặt chẽ, hiện tượng vi phạm hợp đồng liên kết của người dân, doanh nghiệp đầu mối còn phổ biến do ý thức chưa cao và chế tài chưa nghiêm, gây khó khăn cho các TCTD trong việc kiểm soát dòng tiền khi cho vay chuỗi.

 

Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là lĩnh vực có vốn đầu tư lớn, tuy nhiên hiện nay số lượng các khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và số lượng doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được công nhận chưa nhiều; chưa có nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao bài bản, hiệu quả, một số doanh nghiệp chưa có nguồn lực tài chính tốt, chưa chứng minh phương án sản xuất hiệu quả, khả thi, chưa đáp ứng tiêu chí nông nghiệp công nghệ cao theo quy định; thị trường tiêu thụ không ổn định;

Bên cạnh đó, việc triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất nông nghiệp (đặc biệt là các tài sản từ dự án nông nghiệp công nghệ cao như nhà kính, nhà lưới...) tại các địa phương theo Thông tư 33/2017/TT-BTNMT còn chậm… gây vướng mắc cho công tác triển khai cho vay vốn.

Sau gần 3 tháng chính thức thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), ngoài những những kết quả bước đầu vẫn còn những khó khăn, đặc biệt là nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp và người nông dân. Diễn đàn hôm nay nhằm hướng tới việc xây dựng và đề xuất đưa ra các chính sách hiệu quả hơn nữa hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu cùng người nông dân tiến nhanh và bền vững vào thị trường Châu Âu.

Khánh Vũ