Vừa qua, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi) năm 2019. Tôi nghe nói bộ luật mới đã đưa ra những quy định mới về số ngày nghỉ được hưởng lương cho người lao động. Xin hỏi, quy định về số ngày nghỉ được hưởng lương theo bộ luật mới như thế nào?

Bạn đọc Nguyễn Hoàng Tuấn (hoangtuan…@gmail.com)

Số ngày nghỉ được hưởng lương theo Bộ luật Lao động 2019

Luật sư Trịnh Ngọc Hoàn Vũ, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Quốc hội đã thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi) năm 2019, có hiệu lực ngày 1-1-2021, với nhiều quy định mới về ngày nghỉ được hưởng nguyên lương của người lao động.

Cụ thể, theo Điều 112 Bộ luật Lao động (sửa đổi) năm 2019, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

Tết Dương lịch một ngày (ngày 1-1 dương lịch);

- Tết Âm lịch 5 ngày.

- Ngày Chiến thắng một ngày (ngày 30-4 dương lịch).

- Ngày Quốc tế lao động một ngày (ngày 1-5 dương lịch).

- Quốc khánh hai ngày (ngày 2-9 dương lịch và một ngày liền kề trước hoặc sau).

- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương một ngày (ngày 10-3 âm lịch).

 

Như vậy so với quy định hiện hành tại Bộ luật Lao động năm 2012, Bộ luật Lao động (sửa đổi) năm 2019 đã bổ sung thêm một ngày nghỉ lễ Quốc khánh.

Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 1 tháng ít nhất bốn ngày.

Bên cạnh đó, Điều 113 Bộ luật Lao động (sửa đổi) năm 2019 quy định người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động. Theo đó, số ngày nghỉ hằng năm của người lao động được tính như sau:

- 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

- 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Đồng thời, Điều 113 Bộ luật Lao động (sửa đổi) năm 2019 cũng bổ sung quy định mới sau đây:

Người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được nghỉ hằng năm 14 ngày.

Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỉ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

Cứ đủ năm năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động được tăng thêm một ngày.

(Theo Pháp luật TP.HCM)