Báo cáo "Thị trường Nhân sự 2021: Cơ hội việc làm – Thách thức trong tuyển dụng và Mức lương của người lao động" của Navigos cho thấy 26% ứng viên tham gia khảo sát cho biết họ bị cắt giảm lương ở nhiều mức khác nhau, từ 10% - 50% so với trước khi có dịch COVID-19. 74% ứng viên còn lại cho biết mức lương họ chia sẻ trong bảng khảo sát này không bị thay đổi.

Càng nhân sự cấp cao càng bị giảm nhiều lương
Ảnh hưởng bởi COVID-19, càng nhân sự cấp cao càng bị giảm nhiều lương

Đáng chú ý, nhóm ứng viên cấp cao, cụ thể là Ban điều hành, cấp Tổng Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc là nhóm chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi COVID-19. Theo đó, 40% người tham gia khảo sát thuộc nhóm ứng viên này cho biết mức lương của họ bị cắt giảm ở nhiều tỷ lệ khác nhau. Nhóm Giám đốc/Phó Giám đốc là nhóm xếp thứ hai chịu ảnh hưởng khi có đến 32% cho biết họ bị cắt giảm lương.

Kỳ vọng về mức lương trong năm 2021

Khảo sát của cũng cho thấy khi được hỏi quan sát của ứng viên về việc tăng/giảm lương tại doanh nghiệp trong năm 2021, 10% người tham gia khảo sát cho biết mức lương của họ sẽ giảm từ dưới 3% đến hơn 20%; 18% cho rằng mức lương sẽ không thay đổi. 61% còn lại cho rằng mức lương của họ sẽ được điều chỉnh theo những tỷ lệ nhất định, từ 3% đến trên 20%.

Khi được khảo sát về việc đề xuất tăng lương, nhóm nhân viên cấp trung (cụ thể là Giám sát/ Trưởng nhóm) thể hiện là nhóm đề xuất tăng lương nhiều nhất. Theo đó, có đến 65% cho biết họ đã từng đề xuất tăng lương và theo những tỷ lệ khác nhau.

Đối với các nhóm Phó giám đốc/Giám đốc, Phó phòng/Trưởng phòng, Ban điều hành C-level (cấp Phó Tổng Giám đốc/Tổng Giám đốc), tỷ lệ ứng viên đã từng đề xuất chiếm vào khoảng gần 50%.

 

Riêng đối với nhóm ứng viên mới ra trường là nhóm có tỷ lệ ít đề xuất tăng lương nhất, chiếm vào khoảng 44% cho biết họ đã từng đề xuất tăng lương.

52% người lao động sẽ đi tìm việc trong vòng từ 3 – 6 tháng tới

Khi được hỏi các ứng viên có đang tìm kiếm công việc mới hay không, báo cáo của Navigos cho thấy có 52% ứng viên cho biết họ sẽ tìm việc trong 3 – 6 tháng tới; 13% sẽ tìm việc trong vòng 12 tháng tới.

Càng nhân sự cấp cao càng bị giảm nhiều lương
"Lương thưởng và chế độ phúc lợi" luôn là yếu tố hàng đầu được tất cả các cấp bậc quan tâm khi chuyển việc (Ảnh: Shutterstock)

Kết quả khảo sát chỉ ra "Lương thưởng và chế độ phúc lợi" luôn là yếu tố hàng đầu được tất cả các cấp bậc quan tâm khi chuyển việc. Tuy nhiên, bên cạnh đó các nhóm vẫn có sự khác biệt về những yếu tố còn lại.

Đơn cử như "Nhóm ứng viên cấp cao" bao gồm Giám đốc, Tổng Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc coi trọng những yếu tố khác biệt khi tìm việc hơn so với các cấp còn lại. Theo đó, đối với "Nhóm ứng viên mới ra trường", "Nhóm đi làm có kinh nghiêm", "Nhóm Giám sát/Quản lý", "Nhóm Trưởng phòng", đều cho rằng 3 yếu tố quan trọng nhất khi họ tìm việc lần lượt là: Lương thưởng chế độ đãi ngộ, Cơ hội thăng tiến, Cơ hội đào tạo.

(Theo VTV)