Số lượng DN đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử là 665.586/666.385 DN đang hoạt động, đạt 99,88%.

Thuế 0% ô tô lại đắt thêm: Chính sách đặc thù giảm giá xe ở Việt Nam

Ngày 30/10/2018, Tạp chí Tài chính tổ chức hội thảo “Các giải pháp và chính sách thuế hỗ trợ DN phát triển và đẩy mạnh hội nhập”.

Ông Trương Huỳnh Thắng - Đại diện Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính) cho biết, để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Tài chính đã khẩn trương ban hành Kế hoạch hành động với 32 giải pháp được cụ thể hóa thành 54 sản phẩm đầu ra nhằm mục tiêu bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của DN, giảm chi phí kinh doanh và cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho DN.

200 DN đầu tiên thực hiện xuất hóa đơn điện tử
Sắp tới việc áp dụng hóa đơn điện tử sẽ trở nên phổ biến hơn.

Tính đến 10/9/2018, Bộ Tài chính đã hoàn thành 100% kế hoạch đối với các nhiệm vụ của 8 tháng đầu năm.

 

Ngoài ra, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% Chi cục Thuế trực thuộc. Số lượng DN đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ là 665.586/666.385 DN đang hoạt động, đạt 99,88%. Số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận là trên 51,9 triệu hồ sơ.

Số lượng DN đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 651.815 DN trên tổng số 666.385 DN đang hoạt động, đạt tỷ lệ 97,82%. Số lượng DN hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng là 638.672 DN, chiếm tỷ lệ 95,84% trên tổng số DN đang hoạt động, với số tiền đã nộp NSNN từ 01/01/2018 đạt trên 256.284 tỷ đồng với 1.598.048 giao dịch nộp thuế điện tử.

Việc triển khai hóa đơn điện tử, Bộ Tài chính đã tổ chức hỗ trợ cho các DN tham gia thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, tính từ thời điểm triển khai tháng 9/2015 đến nay đã có hơn 200 DN thực hiện xuất hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế với 6.348.539 hóa đơn đã được xác thực, tổng doanh thu xác thực là hơn 67.593 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Phụng - Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế DN lớn (Tổng cục Thuế) cũng nhấn mạnh một số nội dung về quản lý thuế và cơ chế, chính sách về hóa đơn điện tử, đặc biệt là Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ về hóa đơn điện tử.

Theo đó, Nghị định số 119/2018/NĐ-CP được nhận định là bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển dịch sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử của Chính phủ. Nghị định được ban hành đã tạo cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý hoá đơn để phòng, chống việc sử dụng hoá đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hoá đơn để gian lận, trốn thuế, khấu trừ, hoàn khống thuế giá trị gia tăng hoặc rút tiền thanh toán từ ngân sách nhà nước…

H.Duy