Theo thông tin từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương, mức thưởng Tết bình quân của 200 doanh nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh là 4,4 triệu đồng.

Cụ thể, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng bình quân 3,9 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước thưởng bình quân 4,6 triệu đồng/người; mức thưởng bình quân của doanh nghiệp dân doanh là 3,7 triệu đồng/người; doanh nghiệp FDI có mức thưởng bình quân 5,4 triệu đồng/người.

So với năm 2018, mức thưởng bình quân của các doanh nghiệp tại tỉnh Hải Dương năm 2019 tăng 390.000 đồng/người.

Một DN người Việt thưởng Tết cho nhân viên 900 triệu đồng

Đáng chú ý, mức thưởng Tết năm 2019 cao nhất tại Hải Dương lên tới 900 triệu đồng, thuộc một lao động làm việc tại Công ty cổ phần về nhựa. 

Năm 2018, công ty này có mức thưởng Tết tới gần 800 triệu đồng/người và cũng là mức thưởng Tết cao nhất của Hải Dương năm đó.

Cũng theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương, mức thưởng Tết thấp nhất tại tỉnh này năm nay là 50.000 đồng, bằng với mức thưởng thấp nhất tại tỉnh này năm ngoái.

 

Đến nay, đã nhiều tỉnh, thành trên cả nước công bố mức thưởng Tết. Nhiều doanh nghiệp đã tăng mức thưởng Tết 2019 đối với người lao động so với năm 2018.

Tại Đồng Nai, mức thưởng Tết cao nhất cho một cá nhân ở khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 545 triệu đồng, mức thưởng thấp nhất 200.000 đồng/người.

Mức thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tại TP Đà Nẵng cao nhất là hơn 411 triệu đồng, thấp nhất là 100 ngàn đồng.

Trong khi đó, tại Khánh Hòa, mức thưởng Tết Nguyên đán 2019 cao nhất là 120 triệu đồng, thấp nhất 100 ngàn đồng.

Tại Hà Nội, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 396.100.000 đồng/người, thuộc về một doanh nghiệp khối FDI.

Tại TP.HCM, mức thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi cao nhất là 1 tỷ 170 triệu đồng, thuộc về một ngân hàng có trụ sở tại TP.HCM.

Còn tại Bắc Ninh, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất từ một DN FDI là 350 triệu đồng, còn mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 262 triệu đồng

Hạnh Nguyên(Tổng hợp)