Theo các quyết định mới công bố của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), từ 1/10, lãi suất tối đa áp dụng với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,2%/năm. Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn 1-6 tháng giảm từ 4,25%/năm xuống 4,0%/năm.

Với tiền gửi kỳ hạn 6 tháng trở lên, lãi suất vẫn do các ngân hàng ấn định trên cơ sở cung cầu vốn thị trường.

Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn tương tự tại quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô áp dụng giảm từ 4,75%/năm xuống 4,5%/năm.

Lần thứ 4 liên tiếp hạ trần lãi suất tiết kiệm
Trần lãi suất tiết kiệm giảm mạnh.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng điều chỉnh lãi suất cho vay ngắn hạn của các tổ chức tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế giảm từ 5%/năm xuống 4,5%/năm. Lãi suất với nhu cầu vốn này tại quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô cũng hạ từ 6%/năm xuống 5,5%/năm.

 

Cũng theo thông báo này, NHNN đã giảm lãi suất tái cấp vốn từ 4,5%/năm xuống 4,0%/năm; lãi suất tái chiết khấu từ 3,0%/năm xuống 2,5%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN với các ngân hàng từ 5,5%/năm xuống 5,0%/năm.

Ngoài ra, lãi suất chào mua giấy tờ có giá thông qua nghiệp vụ thị trường mở (OMO) cũng giảm từ 3,0%/năm xuống 2,5%/năm.

Đây là lần thứ 4 Ngân hàng Nhà nước giảm các loại lãi suất điều hành trong năm nay. Các lần giảm lãi suất điều hành trước đó là vào tháng 3, tháng 5 và tháng 8.

Việc điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành nhằm hỗ trợ thanh khoản cho tổ chức tín dụng, giảm chi phí vay vốn của doanh nghiệp và người dân giúp mặt bằng lãi suất trên thị trường có xu hướng giảm.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính đến 22/9, huy động tiền gửi của các tổ chức tín dụng tăng 7,7% so với cuối năm trước, còn tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 5,12% (cùng kỳ năm ngoái tăng 8,51%). Như vậy, thời gian qua, dù lãi suất đi xuống nhưng vốn huy động vẫn không giảm mà còn tăng. Điều này cho thấy gửi tiết kiệm vẫn là kênh được nhiều người lựa chọn.

Anh Tuấn