Theo đó, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự được sản xuất, lắp ráp trong nước bằng 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với các loại xe này quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP và các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Việc áp dụng mức giảm lệ phí trước bạ áp dụng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2020.

Giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô: Bộ còn xin ý kiến, dân cứ chờ
Xe lắp ráp trong nước được ưu đãi lệ phí trước bạ.

Kể từ ngày 01/01/2021, mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô quy định tại Điều 1 tiếp tục áp dụng theo mức thu quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

 

Dự thảo Nghị định nêu hiệu lực thi hành của Nghị định này là kể từ ngày ký. Do đó, người tiêu dùng sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa đến khi Nghị định được ký ban hành thì mới biết thời gian chính xác được hưởng lệ phí trước bạ mới là khi nào.

Tuy nhiên, các khách hàng đã mua xe từ sau ngày 29/5 (thời điểm Chính phủ ra Nghị quyết 84 đồng ý giảm lệ phí trước bạ) đến trước ngày Nghị định có hiệu lực sẽ không được ưu đãi lệ phí trước bạ. 

Trước đó, Chính phủ đã có Nghị quyết đồng ý giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Giảm 50% phí trước bạ ôtô: Thủ tướng quyết rồi, còn phải chờ Nghị định

Giảm 50% phí trước bạ ôtô: Thủ tướng quyết rồi, còn phải chờ Nghị định

 Người mua xe ô tô sản xuất trong nước được giảm lệ phí trước bạ kể từ khi nào vẫn chưa được "chốt". Trong khi đó, Chính phủ cho phép áp dụng quy trình rút gọn để xây dựng các văn bản hướng dẫn.

L.Bằng