Bộ Tài chính cho hay, thực hiện các quyết định của Thủ tướng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã cho các địa phương vay vốn tín dụng đầu tư để thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển giao thông nông thôn và Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ Đồng bằng sông Cửu Long với lãi suất 0%.

Tuy nhiên, thời gian qua một số địa phương đã không trả nợ gốc đúng hạn theo hợp đồng tín dụng đã ký kết, gây khó khăn lớn cho ngân hàng phát triển Việt Nam trong việc cân đối nguồn vốn, ảnh hưởng đến tình hình tài chính của ngân hàng,...

Tỉnh chây ì trả nợ 500 tỷ, Bộ Tài chính ra trát đòi
Được vay lãi suất 0%, địa phương vẫn chây ì trả nợ.
 

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị các địa phương trả nợ dứt điểm và đầy đủ các khoản nợ quá hạn Chương trình tín dụng đầu tư lãi suất 0% tại Ngân hàng phát triển Việt Nam trong năm 2019; trả nợ đúng hạn và đầy đủ với dư nợ của Chương trình tín dụng đầu tư lãi suất 0% tại Ngân hàng phát triển đến hạn trả nợ trong năm 2019-2023 theo hợp đồng tín dụng đã ký.

“Việc các địa phương cân đối bố trí trả nợ các khoản vay nêu trên đầy đủ, đúng hạn là một trong các căn cứ để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cho địa phương vay đối với các khoản vay mới từ ngân sách nhà nước trong thời gian tới”, Bộ Tài chính khuyến cáo.

Số liệu tổng hợp vay, trả nợ chương trình 0% tại Ngân hàng Phát triển từ năm 2018-2023 của Bộ Tài chính cho thấy, dư nợ của các chương trình đến 31/12/2018 là hơn 7.100 tỷ đồng, trong đó nợ quá hạn đến 31/12/2018 là gần 500 tỷ đồng.

L.Bằng