Đơn vị có số nợ thuế lớn nhất là Công ty TNHH MTV Cây trồng TP.HCM với số tiền nợ 225 tỷ đồng. Xếp thứ hai là Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Tân An Huy nợ 174 tỷ. Doanh nghiệp này hiện đã bị khóa mã số thuế. Vị trí thứ ba trong nhóm doanh nghiệp nợ thuế nhiều nhất là Chi nhánh Công ty TNHH Đá xây dựng Bình Dương tại TP.HCM nợ 126 tỷ.

Một số doanh nghiệp khác có số nợ thuế lớn hơn 100 tỷ đồng gồm công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Sản xuất Đông Mê Kông nợ 115 tỷ; Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thương mại Sản xuất Nhựt Thành nợ 113 tỷ; Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P nợ 107 tỷ; Công ty TNHH Thương mại Lô Hội nợ 106 tỷ; Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phú Mỹ nợ 105 tỷ.

Công ty bán hàng đa cấp ở TP.HCM nợ thuế hơn 100 tỷ
Hơn 500 doanh nghiệp ở TP.HCM nợ thuế tổng cộng gần 3.200 tỷ đồng.
 

Hầu hết doanh nghiệp trên hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, bất động sản. Riêng công ty Lô Hội kinh doanh bán hàng đa cấp.

Bên cạnh đó, hơn 40 doanh nghiệp, tổ chức tại TP.HCM có số nợ thuế từ 10 đến 100 tỷ đồng. Một số doanh nghiệp trong nhóm này có Công ty Cổ phần Sài Gòn One Tower nợ 81 tỷ; Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Saigontourist nợ 57 tỷ; Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo nợ 34 tỷ...

Năm 2020, Cục Thuế TP.HCM được giao chỉ tiêu số thu 290.828 tỷ đồng. Ngành thuế TP.HCM dự kiến thanh tra, kiểm tra thuế các doanh nghiệp có phát sinh chuyển nhượng vốn, xây dựng BOT, BT, giao dịch liên kết chiếm tỷ trọng lớn, đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) phát sinh lỗ nhiều năm nhưng vẫn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.

(Theo Zing)