Bộ Tài chính vừa công bố một loạt thông tin về tài chính, quản trị tại Cty TNHH Mua bán Nợ Việt Nam (DATC) và Tổng Cty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC). Với mức thu nhập của các lãnh đạo lên tới hàng tỷ đồng mỗi năm.

Theo đó, hết năm 2015, Cty DATC có 161 lao động, với quỹ lương hơn 65 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2015 là 28,1 triệu đồng/tháng (tăng 6 triệu đồng/tháng so với kế hoạch).

Bộ Tài chính công bố thu nhập lãnh đạo SCIC và Công ty Mua bán Nợ

Thu nhập bình quân của người lao động năm 2015 ở SCIC là 28,1 triệu đồng/tháng

Năm 2016, DATC dự kiến tăng số lao động lên 214 người (tăng 53 người so với năm 2015), với tổng quỹ lương tăng lên hơn 71 tỷ đồng, để đảm bảo mức thu nhập bình quân 27,7 triệu đồng/người/tháng.

Riêng với người quản lý, năm 2015, DATC có 9 người quản lý (kế hoạch là 11 người), với tổng quỹ lương hơn 3,7 tỷ đồng, thu nhập bình quân của những lãnh đạo này là 42,28 triệu đồng/người/tháng. Năm 2016. DATC dự kiến tăng lên 11 người, với quỹ lương hơn 4,4 tỷ đồng, thu nhập bình quân 40,87 triệu đồng/người/tháng.

Cụ thể, năm 2015, ông Phạm Phan Quang, Chủ tịch HĐQT DATC nhận tổng cộng 396 triệu đồng lương, thưởng; Tổng GĐ Lê Hoàng Hải nhận 578 triệu đồng; Phó TGĐ Dương Thanh Hiền nhận 612,5 triệu đồng; Phó TGĐ Phạm Mạnh Thương nhận 594 triệu đồng; Phó TGĐ Hồ Văn Thám nhận 554,5 triệu đồng…

 

Theo điều lệ công ty, cơ cấu kiểm soát viên của DATC có 3 người, nhưng hiện công ty này mới có 1 người do Bộ Tài chính bổ nhiệm là ông Nguyễn Quang Huy.

Với SCIC, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2015 của SCIC cho thấy, nhiều lãnh đạo của công ty này đang nhận mức thu nhập “khủng”:.

Cụ thể, cả năm ông Lại Văn Đạo, Tổng GĐ nhận tổng lương 576 triệu đồng, các lợi ích khác hơn 851,9 triệu đồng, tổng thu nhập cả năm hơn 1,42 tỷ đồng.

Các Phó TGĐ: Hoàng Nguyên Học, Lê Song Lai, Nguyễn Quốc Huy, Nhữ Thị Hồng Liên, mỗi người nhận lương 522 triệu đồng, các lợi ích khác hơn 770 triệu đồng, tổng thu nhập cả năm hơn 1,29 tỷ đồng.

Phó TGĐ Nguyên Hồng Hiển nhận lương 522 triệu đồng, các lợi ích khác hơn 159,8 triệu đồng, tổng thu nhập cả năm hơn 681,8 triệu đồng.

Phó TGĐ Nguyễn Chí Thành nhận lương 261 triệu đồng, các lợi ích khác hơn 6 triệu đồng, tổng thu nhập cả năm hơn 267,6 tỷ đồng.

Hai ông Hồ Sỹ Hùng và Trần Hữu Tiến đều là thành viên HĐTV nhận lương 104,4 triệu đồng, các lợi ích khác hơn 55,7 triệu đồng, tổng thu nhập cả năm hơn 160 triệu đồng.

Kiểm soát viên Nguyễn Quốc Trị nhận lương 522 triệu đồng, thu nhập khác hơn 564,5 triệu đồng, tổng thu nhập cả năm hơn 1 tỷ đồng; Kiểm soát viên Bùi Đức Long nhận lương 522 triệu đồng, thu nhập khác hơn 191,1 triệu đồng, tổng thu nhập cả năm hơn 713 triệu đồng.

Trong năm 2015, SCIC nhận bàn giao và góp vốn vào các công ty con hơn 378 tỷ đồng; nhận bàn giao và góp vốn vào các công ty liên kết hơn 1.084 tỷ đồng; doanh thu từ cổ tức và lợi nhuận được chia hơn 4.915 tỷ đồng.

(Theo Tiền Phong)