- Nghị định cho phép nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu nhiều hơn đối với các doanh nghiệp đại chúng trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, mở rộng cửa cho dòng vốn ngoại hàng tỷ USD đang chờ vào Việt Nam.

Ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) cho biết, chiều 25/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Trong đó, một quy định quan trọng của nghị định mới là mở room - tỷ lệ sở hữu của nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng.

Nới room chứng khoán: Mở cửa đón dòng vốn tỷ USD 

Theo đó, các công ty đại chúng hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề không thuộc diện Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối, lĩnh vực cấm đầu tư, cấm kinh doanh thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty, nhưng tối đa không quá tỷ lệ sở hữu theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, các DN trong hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực được mở room đến mức tối đa 100% cho các NĐT nước ngoài, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt như ngân hàng (không quá 30%)...

Trước đó, một số DN niêm yết trên TTCK đã xin ý kiến trước của cổ đông để điều chỉnh điều lệ và nâng tỷ lệ cổ phiếu bán cho NĐT nước ngoài lên để có thể áp dụng được ngay khi Nghị định 58 được ký ban hành.

Nới room chứng khoán: Mở cửa đón dòng vốn tỷ USD 

Theo ông Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch UBCKNN, Nghị định 58 sửa đổi là một bước đột phá, mang tính cải cách lớn, trong đó có sự mở rộng sự tham gia của các NĐT nước ngoài; thắt chặt các quy định huy động vốn của công ty đại chúng; thúc đẩy và minh bạch hóa hoạt động cổ phần hóa DNNN…

Việc dỡ trần 49% cho các DN niêm yết như hiện tại, theo nhiều CTCK, có thể kích hoạt dòng vốn hàng tỷ USD vào TTCK Việt Nam. CTCK BSC cho rằng, việc mở room cho khối ngoại được kỳ vọng là cú hích quan trọng cho TTCK trong năm 2015.

 

Cũng theo thống kê của BSC, hiện có hàng chục cổ phiếu đã hết room cho NĐT ngoại như: VNM, PNJ, BBC, FPT, REE, BMP, VNS, GMD, DHG, DMC…

Cũng theo đánh giá của các CTCK, hoạt động mua bán sáp nhập có thể sẽ gia tăng mạnh mẽ, sôi động hơn nhiều năm qua bởi các NĐT ngoại với tiềm lực tài chính mạnh được phép mua đứt các công ty niêm yết.

M.Hà