Trải qua 5 năm với rất nhiều vòng đàm phán cùng với vòng đàm phán cuối cùng kéo dài liên tục trong suốt 6 ngày qua tại Atlanta (Mỹ), các nhà đàm phán đã đi đến việc thống nhất những điểm then chốt cuối cùng của Hiệp định TPP.

Việt Nam công bố toàn văn Hiệp định TPP
TPP ảnh hưởng thế nào đến ngành sữa Việt Nam?
TPP: Thách thức đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ