Ông Lê Hồng Xanh, đại diện vốn nhà nước, phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành Tổng công ty Cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) sẽ nghỉ hưu từ 1/7.

Tin từ Bộ Công Thương cho biết, ông Lê Hồng Xanh nghỉ theo chế độ hưu trí được căn cứ theo Luật Doanh nghiệp, Luật Bảo hiểm Xã hội. Nghị định số 46 của chính phủ về thủ tục nghỉ hưu công chức.

Theo quy định, việc thông báo thời hạn nghỉ hưu với cán bộ đến tuổi nghỉ chế độ phải được thực hiện trước 6 tháng. Vì vậy việc Bộ ra thông báo thời hạn nghỉ hưu đối với ông Xanh là việc bình thường.

 
Sếp Sabeco nhận thông báo nghỉ hưu sau nửa năm nắm quyền

Ông Lê Hồng Xanh tại Đại hội đồng cổ đông Sabeco năm 2016.

Ông Lê Hồng Xanh sinh tháng 6/1957. Ông từng làm việc Trưởng phòng Marketing của Vinamilk. Sau đó, ông giữ chức vụ Giám đốc điều hành marketing của Sabeco.

Đến tháng 4/2011, ông Xanh được bổ nhiệm là Thành viên Hội đồng quản trị và là một trong 4 đại diện phần vốn nhà nước do Bộ Công thương quản lý tại Sabeco. Đồng thời, ông vẫn tiếp tục giữ các chức vụ Giám đốc Điều hành Marketing Sabeco, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một TV Thương mại Sabeco.

Đến tháng 8/2016 ông Xanh được bầu làm phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành Sabeco.

Mới đây, Bộ Công Thương giới thiệu ông Nguyễn Thành Nam, phó tổng giám đốc Sabeco tham gia HĐQT và làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp này vào ngày 25/12/2016.

Sabeco cũng đã công bố thông qua việc xin ý kiến đại hội cổ đông Sabeco về việc tham gia ứng cử thành viên HĐQT Sabeco nhiệm kỳ 2013-2018 đối với ông Nguyễn Thành Nam.

L.Bằng