Còn lỗ lũy kế hơn 7.300 tỷ đồng

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán: HAG) vừa công bố báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất bán niên 2021 đã được soát xét bởi Công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam (E&Y).

Lãi bốc hơi 55% sau kiểm toán, dấu hỏi hoạt động liên tục với HAGL - 1

Trụ sở HAGL tại Pleiku (Ảnh: HAGL).

Theo báo cáo, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của HAGL đã "bốc hơi" hơn một nửa. Cụ thể, lãi sau thuế giảm còn 8.310 tỷ đồng so với con số 18.284 tỷ đồng tại BCTC tự lập trước đó, mức chênh lệch lên tới 9.974 tỷ đồng, tương ứng sụt giảm gần 55%.

Theo giải trình của HAGL, trong quá trình soát xét BCTC hợp nhất bán niên, E&Y đã đề nghị điều chỉnh các số liệu ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế liên quan đến tăng giá vốn do các điều chỉnh liên quan đến phân bổ giá trị hợp lý của các tài sản trên khía cạnh hợp nhất và giảm dự phòng các khoản phải thu sau khi thực hiện rà soát khả năng thu hồi.

Từ việc soát xét BCTC hợp nhất bán niên của HAGL, phía kiểm toán cũng lưu ý đến khoản lỗ lũy kế lên tới 7.372 tỷ đồng của công ty. "Điều kiện này cùng với những vấn đề khác cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của tập đoàn" - theo E&Y.

Còn phía HAGL cho hay, BCTC hợp nhất giữa niên độ của tập đoàn này được lập dựa trên cơ sở hoạt động liên tục, với giả định rằng HAGL có thể sử dụng các tài sản và thanh toán các khoản nợ phải trả trong quá trình hoạt động kinh doanh bình thường trong tương lai gần.

Bên cạnh khoản lỗ lũy kế 7.372 tỷ đồng tại ngày 30/6, tập đoàn này còn vi phạm một số cam kết đối với hợp đồng vay.

"Có thể hoàn trả các khoản nợ khi đến hạn"

Mặc dù vậy, theo ghi nhận tại thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất này, tại ngày 30/6, tổng các khoản vay của HAGL đang ở mức 8.279 tỷ đồng, giảm gần 10.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Lãi bốc hơi 55% sau kiểm toán, dấu hỏi hoạt động liên tục với HAGL - 2

Tình hình nợ vay của HAGL tại ngày 30/6 (Ảnh chụp màn hình BCTC đã soát xét).

 

Trong đó, vay ngắn hạn giảm từ 8.772 tỷ đồng xuống còn 1.548 tỷ đồng; vay ngắn hạn ngân hàng chỉ còn 501 tỷ đồng so với mức 1.468 tỷ đồng của thời điểm đầu năm. Đặc biệt là vay ngắn hạn từ công ty và cá nhân cũng như vay ngắn hạn các bên khác đều đã được giải quyết.

Trong số các khoản vay trái phiếu của HAGL có khoản vay 5.876 tỷ đồng tại BIDV, đáo hạn vào 30/12/2026, nhưng vào ngày 30/6/2021, diện tích trồng cao su và cọ dầu (để làm tài sản đảm bảo) thực tế đang thấp hơn cam kết trong hợp đồng tín dụng. Cụ thể, diện tích cam kết lần lượt là 4.853 ha cao su vào 7.102 ha cọ dầu.

Cũng tại ngày này, HAGL chưa tiến hành thanh toán lãi vay phải trả đã đến hạn với tổng giá trị 1.483 tỷ đồng, HAGL cho biết đã có kế hoạch thanh toán khoản trên.

Theo HAGL, tại ngày lập BCTC hợp nhất này, tập đoàn đã lập kế hoạch cho 12 tháng tiếp theo bao gồm dòng tiền dự kiến sẽ được tạo ra từ việc thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác và dòng tiền tạo ra từ các dự án đang triển khai.

Tập đoàn cũng đang trong quá trình làm việc với các bên cho vay về việc điều chỉnh các điều khoản đã vi phạm của các hợp đồng vay có liên quan. Theo đó, HAGL cho biết, có thể hoàn trả các khoản nợ khi đến hạn và tiếp tục hoạt động trong kỳ kế toán tiếp theo.

Mặc dù lợi nhuận bị điều chỉnh giảm so với báo cáo tự lập, song so với kết quả đã soát xét của cùng kỳ, kết quả kinh doanh của HAGL vẫn cải thiện đáng kể, đảo ngược từ trạng thái lỗ 1.397 tỷ đồng.

Theo đó, mặc dù việc không còn hợp nhất lợi nhuận của HAGL Agrico nên lợi nhuận gộp giảm 308 tỷ đồng nhưng lãi hoạt động tài chính lại tăng 186 tỷ đồng do trong kỳ tăng lãi thanh lý khoản đầu tư vào HAGL Agrico.

Yếu tố tạo nên thay đổi lớn chủ yếu nằm tại chi phí. Chi phí bán hàng giảm 168 tỷ đồng do không còn hợp nhất nhóm công ty HAGL Agrico.

Đồng thời, chi phí quản lý cũng giảm mạnh 1.288 tỷ đồng, chủ yếu do trong quý II/2020, Ban Tổng giám đốc HAGL quyết định trích lập dự phòng liên quan đến các khoản phải thu khó đòi lớn trong quá khứ nhưng đến quý II/2021 thì khoản dự phòng công nợ tồn đọng đã giảm so với cùng kỳ.

(Theo Dân Trí) 

Bố qua một thập kỷ mất mát, ái nữ nhà Bầu Đức bắt đầu thời kỳ mới

Bố qua một thập kỷ mất mát, ái nữ nhà Bầu Đức bắt đầu thời kỳ mới

Ái nữ nhà Bầu Đức có tên tuổi gắn liên với một doanh nghiệp nổi danh trên nhiều lĩnh vực trong hàng thập kỷ qua và giờ xuất hiện sau nhiều năm doanh nhân phố núi gặp khó khăn trong kinh doanh.