Hơn 10 năm gắn liền với nông nghiệp, từ giấc mơ tỷ đô cao su đến cọ dầu, nay bầu Đức (ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai - HAGL) lại tiếp tục nung nấu giấc mơ "tỷ đô" từ chanh dây và nhiều loại cây ăn trái khác.

Nhìn lại hành trình trái cây của bầu Đức có thể thấy giữa kế hoạch và thực tế đạt được có một khoảng cách rất xa.

Bầu Đức, Đoàn Nguyên Đức, Hoàng Anh Gia Lai, nợ ngân hàng,, mía đường, cọ dầu, cao su

(Theo Kinh tế & Tiêu dùng)