Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã xoát sét vừa công bố của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp giảm 28% so với số liệu tự lập, từ 81 tỷ còn 58 tỷ đồng.

Nguyên nhân do doanh thu tài chính giảm vì Quốc Cường Gia Lai hạch toán thiếu bút toán điều chỉnh khi thoái vốn tại công ty con; giá vốn, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí khác tăng do đơn vị kiểm toán hạch toán thêm chi phí thuế của quyết toán thuế các năm 2016, 2018, trích lập thêm dự phòng nợ phải thu khó đòi.

Đến cuối 2019, tổng dư nợ của Quốc Cường Gia Lai là 490 tỷ đồng, giảm hơn 100 tỷ sau một năm. Trong danh sách vay nợ của doanh nghiệp phố núi, một khoản vay tại ngân hàng Vietcombank được thế chấp bằng quyền sử dụng đất thuộc sở hữu của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Như Loan, sổ tiết kiệm của bà Nguyễn Ngọc Huyền My, con gái bà Loan.

Đây là khoản vay để tài trợ chi phí đầu tư xây dựng dự án thủy điện Ia Grai 2 và Ayun Trung. Tài sản bảo đảm của khoản vay này còn bao gồm hàng tồn kho, tài sản cố định của doanh nghiệp, chi phí xây dựng tại nhà máy thủy điện Ayun Trung, toàn bộ vốn góp của Quốc Cường Gia Lai tại Công ty Đầu tư Xây dựng Thủy điện Quốc Cường.

Trong báo cáo, đơn vị kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ về việc công ty phản ánh quyền sử dụng đất với giá trị 48 tỷ đồng theo sổ sách có quyền sở hữu. Đây là tài sản cố định vô hình trên báo cáo tài chính của công ty nhưng đang đứng tên bà Loan, chưa được sang tên.

Khu đất này có diện tích 2,6 ha, đang được dùng làm trụ sở văn phòng của công ty tại Gia Lai. Quyền sử dụng đất này là tài sản góp vốn của bà Loan vào Quốc Cường Gia Lai và chưa được sang tên cho công ty vì đang thế chấp tại Vietcombank chi nhánh Gia Lai để đảm bảo khoản vay của doanh nghiệp phố núi đầu tư nhà máy thủy điện Ia Grai 2.

 
Con gái chủ tịch thế chấp sổ tiết kiệm để Quốc Cường Gia Lai vay vốn
Bà Loan (đứng) chưa sang tên quyền sử dụng đất cho công ty vì khu đất đang thế chấp tại ngân hàng. Ảnh: Hà Bùi.

Nhà máy này đã phát điện và Quốc Cường Gia Lai đang làm thủ tục cấp quyền sử dụng đất và tài sản trên đất cho Ia Grai 2. Sau khi nhà máy thủy điện này được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, Quốc Cường Gia Lai sẽ giải chấp quyền sử dụng đất nêu trên để bà Loan hoàn tất các thủ tục sang tên sở hữu cho công ty theo quy định, dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2020.

Ngoài ra, kiểm toán viên còn đưa ra ý kiến ngoại trừ về việc chưa thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp liên quan đến chi phí lãi vay phải trả tại ngân hàng BIDV chi nhánh Quang Trung của Quốc Cường Gia Lai sau khi sáp nhập Công ty Địa ốc Sài Gòn Xanh.

Quốc Cường Gia Lai cho biết Công ty Địa ốc Sài Gòn Xanh có khoản vay tại BIDV và đã trả 100% nợ gốc cho ngân hàng vào năm 2013 và xin nhà băng giảm bớt lãi vay từ mức 18-20%/năm còn 9-10%/năm. Hiện tại BIDV vẫn đang xem xét đề nghị này.

Sau khi Địa ốc Sài Gòn Xanh sáp nhập vào Quốc Cường Gia Lai, công ty của bà Như Loan phải chịu nghĩa vụ trả lãi vay. Doanh nghiệp phố núi đã trả một phần lãi vay cho ngân hàng và tiếp tục gửi công văn xin giảm lãi suất với mức hợp lý của thị trường trong bối cảnh hiện tại.

Công ty cam kết sẽ trả dứt điểm phần lãi vay còn lại tại BIDV sau khi được xem xét. Do phía ngân hàng vẫn đang xem xét nên công ty kiểm toán không thể xác định được chi phí lãi vay phải trả và đưa ra ý kiến ngoại trừ.

(Theo Zing)