Nắm giữ khối tài sản lên tới cả tỷ USD nhưng những doanh nhân này chưa xuất hiện trên bảng xếp hạng của tỷ phú thế giới. Tài sản của họ nằm ở những công ty chưa niêm yết hoặc được đứng dưới tên tổ chức hay người khác mà khó lần ra nguồn gốc chính xác.

 
9 tỷ phú đôla không chính danh tại Việt Nam

9 tỷ phú đôla không chính danh tại Việt Nam

9 tỷ phú đôla không chính danh tại Việt Nam

9 tỷ phú đôla không chính danh tại Việt Nam

9 tỷ phú đôla không chính danh tại Việt Nam

9 tỷ phú đôla không chính danh tại Việt Nam

9 tỷ phú đôla không chính danh tại Việt Nam

9 tỷ phú đôla không chính danh tại Việt Nam

9 tỷ phú đôla không chính danh tại Việt Nam

(Theo Soha)