Nguồn tin của PV.VietNamNet cho biết Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố có thủy điện tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác dự án/công trình thủy điện.

Bộ gửi văn bản về tỉnh: Tạm dừng triển khai thủy điện nhỏ
Vẫn còn nhiều tranh cãi liên quan vai trò của thủy điện nhỏ.

Đối với các dự án thủy điện đã vận hành và đang thi công, Bộ Công Thương đề nghị tổ chức kiểm tra, đánh giá tổng thể những mặt tích cực, và hạn chế, khó khăn trong quá trình phát triển thủy điện trên địa bàn. Trong đó, đặc biệt cần phân tích, đánh giá về an toàn các công trình và các vấn đề liên quan đến cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng trong điều kiện biến đổi khí hậu cực đoan.

Đối với các dự án thủy điện nhỏ đã có trong quy hoạch nhưng chưa đầu tư, Bộ Công Thương đề nghị tạm dừng.

“Chỉ triển khai sau khi có kết quả đánh giá đảm bảo không tác động lớn, tiêu cực đến môi trường và không ảnh hưởng lớn đến dân cư; không chiếm dụng đất rừng tự nhiên và có hiệu quả kinh tế”, Bộ Công Thương lưu ý.

Đồng thời, Bộ Công Thương cho rằng cần tiếp tục rà soát quy hoạch thủy điện trên địa bàn tỉnh, “kiên quyết loại ra khỏi quy hoạch” đối với các dự án không đảm bảo hiệu quả kinh tế, có chiếm dụng rừng tự nhiên, ảnh hưởng lớn đến dân cư và tác động xấu đến môi trường.

 

“Chưa xem xét, nghiên cứu để đề xuất bổ sung vào quy hoạch đối với các dự án thủy điện có quy mô công suất nhỏ hơn 10 MW”, Bộ Công Thương nhấn mạnh.

Ngoài ra, với việc đầu tư các dự án thủy điện khác, Bộ Công Thương yêu cầu tăng cường quản lý về an toàn thi công, đặc biệt là các thủy điện nằm trong khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.

“Xử lý nghiêm các chủ đầu tư dự án không tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình đầu tư xây dựng, kể cả xem xét thu hồi giấy phép, dừng thi công để khắc phục”, văn bản do Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh ký nêu rõ.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương cho biết sẽ tổ chức các đoàn công tác để làm việc trực tiếp với địa phương về thủy điện.

Lương Bằng

Hai lần chống lệnh trung ương, thủy điện Thượng Nhật bị thu hồi giấy phép

Hai lần chống lệnh trung ương, thủy điện Thượng Nhật bị thu hồi giấy phép

Ngày 27 tháng 11 năm 2020, Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) đã ban hành Quyết định thu hồi giấy phép hoạt động điện lực của Nhà máy thủy điện Thượng Nhật.