Kinh tế tiếp tục tăng trưởng

Theo báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh, bên cạnh những thuận lợi, Quảng Ninh cũng gặp phải những khó khăn chung nhưng công tác điều hành, cải cách kinh tế của tỉnh đã bộc lộ không ít điểm sáng, tạo nên những kết quả tích cực về tăng trưởng kinh tế.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2019 của Quảng Ninh ước tăng 12,1%, vượt 0,5 điểm % so chỉ tiêu nghị quyết và kịch bản đề ra (11,6%), là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm trở lại đây.

Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 44.030 tỷ đồng, tăng 12,6% so với dự toán Trung ương giao, trong đó thu nội địa đạt 33.530 tỷ đồng, chiếm 76,2% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, tăng 10% so với cùng kỳ. Quy mô nền kinh tế (giá hiện hành) ước đạt 185.543 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ. Tổng sản phẩm bình quân đầu người trên địa bàn ước đạt 6.131USD/người/năm, tăng 9,7% cùng kỳ. Năng suất lao động xã hội bình quân ước đạt 248,9 triệu đồng/người, tăng 23,8 triệu đồng so với cùng kỳ.

Quảng Ninh tiếp tục đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội

Hoạt động kinh tế trên các lĩnh vực tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, nhất là khu vực dịch vụ và khu vực công nghiệp - xây dựng đạt mức tăng trưởng cao. Chất lượng tăng trưởng kinh tế ngày càng được cải thiện, cơ cấu kinh tế so với cuối năm 2018: Nông - lâm - thủy sản 6,02% (giảm 0,47%); công nghiệp - xây dựng 48,10% (tăng 0,25%); dịch vụ 45,88% (tăng 0,22%).

Trong năm 2019, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn ước đạt 76,4 nghìn tỷ tăng 11,3% cùng kỳ, chiếm 41,2% GRDP. Trong đó, vốn nhà nước 22,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 30%, tăng 4,5%; vốn ngoài nhà nước 48 nghìn tỷ đồng, chiếm 62,8%, tăng 14,9%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 5,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 7,2%, tăng 11,5% cùng kỳ.

Đảm bảo an sinh xã hội, phát triển giáo dục, y tế

 

Bên cạnh các giải pháp phát triển kinh tế, Quảng Ninh tiếp tục quan tâm, cải thiện chất lượng công tác đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, văn hóa thông tin.

Tổng chi an sinh xã hội năm 2019 của tỉnh ước đạt 2.289 tỷ đồng, tăng 24,4% cùng kỳ. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 1,2% năm 2018 xuống còn 0,56% năm 2019 (giảm 0,64%, vượt 0,24% kế hoạch).

Chất lượng giáo dục của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực. Cơ sở vật chất cho giáo dục, đào tạo được tăng cường, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 84,03%, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 90,05%. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tiếp tục được chú trọng; tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo đạt 99,58% (trong đó 60,67% đạt trên chuẩn). Ngành giáo dục cũng đã triển khai 3 dự án thuộc Đề án thành phố thông minh.

Hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, dân số, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em đạt nhiều kết quả tích cực. Chất lượng cung cấp các dịch vụ, tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Y tế được cải thiện. Tỉnh cũng tiếp tục củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Trung tâm y tế các địa phương: Cẩm Phả, Móng Cái, Hải Hà, Cô Tô. Các cơ sở y tế cũng đưa vào sử dụng 140 kỹ thuật mới.

Trong năm, ngành y tế đã tổ chức khởi công xây dựng mới Bệnh viện Lão khoa tỉnh; giao thực hiện cơ chế tự chủ 100% kinh phí chi thường xuyên cho 9 đơn vị sự nghiệp, tăng 2 đơn vị so với năm 2018. Các chỉ tiêu chương trình mục tiêu về y tế được triển khai thực hiện đảm bảo kế hoạch. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 93,2%; số bác sĩ trên 1 vạn dân đạt 14,7 bác sĩ; số giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 54,6 giường bệnh; tiêu chí quốc gia về y tế xã đạt 100%; tỷ lệ chất thải rắn y tế được xử lý ước đạt 100%; lập hồ sơ quản lý sức khỏe toàn dân đạt 97,61%.

Các lực lượng chức năng, các địa phương đã chủ động kiểm tra, giám sát và tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, phát hiện, xử lý 2.544 cơ sở vi phạm, phạt tiền 1.796 cơ sở, tổng số tiền 4,1 tỷ đồng; trên địa bàn không xảy ra dịch bệnh lớn, không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm đông người (trên 30 người).

Các hoạt động văn hóa, thông tin, báo chí, phát thanh truyền hình không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, kịp thời tuyên truyền đúng trọng tâm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh.

Đây là những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh năm 2019, được đánh giá sẽ tạo thế và lực mới cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Ngọc Minh