Kịp thời chuyển mình thời công nghệ số

Quảng Ninh là một trong những địa phương mạnh dạn, tiên phong trong việc xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh, kịp thời thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Từ năm 2015, Quảng Ninh đã chủ động đề nghị và được Thủ tướng đồng ý cho thực hiện thí điểm vận hành Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Đề án mô hình thành phố thông minh cũng được tỉnh này triển khai từ năm 2016. Đề án phát triển trên quan điểm ứng dụng công nghệ tiên tiến, xây dựng phát triển kho tích hợp dữ liệu dùng chung trong tất cả các lĩnh vực; hình thành công cụ quản lý tất cả trong một nền tảng, các tiện ích cho người dùng cuối là người dân.

Trong giai đoạn 2017-2020, Quảng Ninh tập trung xây dựng 32 nhiệm vụ, dự án, hình thành hệ thống trung tâm điều hành, cơ sở hạ tầng, nguồn lực cho thành phố thông minh; phấn đấu đến cuối năm 2020, xây dựng thành phố Hạ Long cơ bản trở thành thành phố thông minh; đến năm 2030 Quảng Ninh sẽ trở thành thành phố thông minh, hiện đại đứng trong top đầu các thành phố thông minh của Việt Nam và khu vực ASEAN.

Quảng Ninh sẵn sàng kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia
Quảng Ninh vận hành thí điểm Trung tâm Điều hành thành phố thông minh

Tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm của tỉnh trong cởi bỏ cơ chế về giải quyết thủ tục hành chính đã đạt những thành quả nhất định khi Trung tâm Điều hành thành phố thông minh và Cổng dịch vụ công của tỉnh chính thức được đưa vào vận hành trong tháng 8/2019. Đồng thời, Quảng Ninh cũng đã hợp tác với các đơn vị liên quan để thực hiện việc thanh toán dịch vụ trực tuyến. Đến nay, thủ tục hành chính của tỉnh đã liên thông 4 cấp; hạ tầng liên thông tốt với Văn phòng Chính phủ, một số bộ và tỉnh ngoài.

Đại diện tỉnh Quảng Ninh cho biết, tỉnh này đang triển khai nghiêm túc, đúng lộ trình, đáp ứng yêu cầu kết nối Cổng DVCQG vào tháng 11/2019. Dự kiến trong tháng 11 triển khai các dịch vụ thí điểm là: Đăng ký khuyến mại, cấp giấy phép lái xe và đăng ký khai sinh.

 

Quyết tâm xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch

Cổng DVCQG được thiết lập tại một địa chỉ duy nhất là dichvucong.gov.vn, sẽ vận hành vào cuối tháng 11/2019, thực hiện thí điểm với 3 địa phương: Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh.

Cổng cho phép người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục như Cấp, đổi giấy phép lái xe; cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa; đăng ký khuyến mãi; nộp thuế điện tử đối với doanh nghiệp; cấp mới điện hạ áp và trung áp; thanh toán tiền điện; thông báo thực hiện khuyến mãi... Đến tháng 12, các dịch vụ dự kiến được tích hợp thêm bao gồm: Nộp thuế điện tử đối với cá nhân; cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách; hủy tờ khai hải quan; khai bổ sung tờ khai hải quan; nhóm thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm.

Đây là đầu mối cung cấp thông tin, hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời giúp cơ quan nhà nước giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tại Cổng DVCQG, các tổ chức, cá nhân sẽ được thụ hưởng rất nhiều tiện ích, như: Chỉ cần truy cập đến một địa chỉ duy nhất, thuận tiện trong tiếp cận thông tin, được hỗ trợ tìm kiếm và cung cấp đầy đủ các dịch vụ công, đặc biệt là dịch vụ hành chính công (trong đó chủ yếu là thủ tục hành chính), cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở nhiều mức độ khác nhau.

Các giấy tờ, hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa, chuyển từ giao dịch trực tiếp sang sử dụng hồ sơ, văn bản điện tử, giao dịch trên môi trường mạng. Việc giải quyết các nhu cầu về dịch vụ công không còn phụ thuộc vào thời gian và địa giới hành chính do có sự tích hợp, kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cổng DVCQG với Cổng dịch vụ công của các bộ, ngành, địa phương.

Quảng Ninh được đánh giá là một trong những tỉnh đi đầu cả nước về triển khai chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số. Cùng với quyết tâm xây dựng thành phố thông minh, những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã tạo được nhiều đột phá về cải cách hành chính và hiện đại hóa nền hành chính, triển khai hiệu quả mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và cấp huyện. Việc sẵn sàng sẵn sàng kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của tỉnh Quảng Ninh trong xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ngọc Minh