Nhiều ưu đãi hỗ trợ nhà đầu tư

Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh có 11 KCN, 1 KKT ven biển (Vân Đồn) và 3 khu kinh tế cửa khẩu được quy hoạch, phân bố trên 11/14 huyện, thị xã, thành phố với tổng diện tích trên 368.000 ha, chiếm 30,2% diện tích của tỉnh Quảng Ninh.Các KCN, KKT thu hút nhiều DN đến đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho 25.000 lao động địa phương và khu vực lân cận.

Để thu hút đầu tư, bên cạnh các cơ chế, chính sách ưu đãi chung của Trung ương đối với các dự án đầu tư trong KCN, KKT, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động tham mưu đề xuất báo cáo Trung ương cho phép được áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Quảng Ninh và KKT Vân Đồn; ban hành một số chính sách kêu gọi, huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng cho các KCN, KKT trên địa bàn thuộc thẩm quyền của tỉnh.

Quảng Ninh: Nhiều giải pháp hút đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế
Ảnh minh họa

Theo đó, các DN đầu tư vào KCN, KKT ở Quảng Ninh sẽ được áp dụng thuế suất thuế thu nhập DN 20%; miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo; miễn tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, miễn toàn bộ tiền thuê đất trong suốt thời gian thực hiện dự án đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế. Tỉnh cũng miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản; hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng như hệ thống xử lý nước thải và chất thải, đường gom, đường vào, hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Ngoài ra Quảng Ninh còn ưu đãi về tiền thuê đất; chính sách về đất xây dựng khu dân cư, tái định cư; hỗ trợ giải phóng mặt bằng (hỗ trợ 30% giải phóng mặt bằng ngay sau khi nhà đầu có phương án)…

Đối với nhà đầu tư thứ cấp, Quảng Ninh hỗ trợ đào tạo nghề, xúc tiến thương mại và đầu tư, chuyển giao công nghệ, chi phí thông báo thành lập DN và quảng cáo sản phẩm trên cổng thông tin điện tử của tỉnh Quảng Ninh và website Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh…

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, hiện 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị được đăng ký thực hiện thẩm định và phê duyệt tại chỗ; đăng ký thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 47/47 TTHC.

 

Nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn của DN trong quá trình thực hiện dự án trong KCN, KKT, Ban Quản lý KKT Quảng Ninh đã thành lập Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư. Đến nay Trung tâm đã hướng dẫn, hỗ trợ cho 349 lượt DN trong việc thực hiện giải quyết TTHC; thực hiện tư vấn, lập, trình thẩm định và phê duyệt 7 hồ sơ ở 3 lĩnh vực quy hoạch xây dựng, đầu tư và môi trường.

Quảng Ninh cũng thực hiện nhiều giải pháp để huy động nguồn lực đầu tư phát triển để cải thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khác, tập trung vào các chương trình động lực tạo nền tảng cho sự phát triển của Vân Đồn, Móng Cái và các KCN.

Điểm đến của các nhà đầu tư

Nhờ hướng đi đúng đắn, Quảng Ninh đã thu được những kết quả tích cực. 8 tháng năm 2019, tổng vốn thu hút đầu tư đạt gần 4.756 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư FDI đạt 150.76 triệu USD, tương đương 3.447 tỷ đồng (đạt 50,4% kế hoạch thu hút FDI); vốn đầu tư trong nước đạt 1.309 tỷ đồng, cụ thể: Thu hút mới 9 dự án (3 dự án FDI và 6 dự án trong nước); điều chỉnh tăng vốn 9 lượt dự án (6 lượt dự án FDI và 3 lượt dự án trong nước).

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn KCN, KKT của tỉnh hiện có tổng số 237 dự án ngoài ngân sách còn hiệu lực, trong đó, 62 dự án FDI đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đầu tư 2.801 triệu USD và 175 dự án trong nước có tổng vốn đầu tư đăng ký 45.465 tỷ đồng.

Quảng Ninh: Nhiều giải pháp hút đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế

Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục hỗ trợ, phối hợp, hướng dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ đầu tư một số dự án lớn trọng điểm để báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư như: Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn (tổng vốn đầu tư dự kiến 46.595 tỷ đồng); dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Tổ hợp Công nghệ Thành Công Hạ Long (KCN Việt Hưng giai đoạn II) (Tổng vốn đăng ký dự kiến 1.311 tỷ đồng); dự án Tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp Vân Cảng thuộc phân khu B8 - Con đường di sản Vân Đồn tại KKT Vân Đồn (vốn đầu tư đăng ký điều chỉnh dự kiến 4.984,7 tỷ đồng)...

Dự kiến năm 2019, tỉnh Quảng Ninh sẽ cấp mới 15-18 dự án đầu tư và điều chỉnh tăng vốn cho 10-12 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm đạt khoảng trên 25.000 tỷ đồng, trong đó tổng vốn đăng ký đầu tư FDI đạt khoảng trên 300 - 350 triệu USD.

N.Hân