Phát huy lợi thế cảng biển

Quảng Ninh hiện đang sở hữu khá nhiều ưu thế nổi trội để phát triển cảng biển với 6 cụm cảng được đồng bộ về cơ sở hạ tầng, dịch vụ sau cảng. Giai đoạn 2014-2018, sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển Quảng Ninh đạt 361,4 triệu tấn, tăng trưởng trung bình 21,7%/năm và hành khách đạt 493.121 lượt khách.

Năm 2018, tổng lượng hàng hóa thông qua cảng biển Quảng Ninh đạt 81,8 triệu tấn. Lượng hàng hóa trực tiếp qua cảng đạt 32,3 triệu tấn (chỉ chiếm 39,5%) và chủ yếu thông qua 2 khu bến Cái Lân và Cẩm Phả (chiếm 97,5%), còn lại các bến cảng Mũi Chùa, Vạn Gia chiếm 2,5%.

Tuy nhiên, theo đánh giá, sự tăng trưởng của cảng biển Quảng Ninh chưa ổn định; sức cạnh tranh còn yếu. Trước thực trạng này Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Quảng Ninh đẩy mạnh phát triển cảng biển

Theo đó Quảng Ninh hướng tới mục tiêu xây dựng khu vực cảng biển Quảng Ninh được định vị và có thương hiệu, khả năng cạnh tranh cao, đáp ứng tốt nhu cầu trong nước và quốc tế; doanh thu dịch vụ cảng biển góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao giá trị gia tăng, tỷ trọng đóng góp ngành dịch vụ trong GRDP của tỉnh; hình thành các trung tâm dịch vụ logistics chất lượng cao, đồng thời khai thác tiềm năng, phát triển đa dạng các loại dịch vụ có lợi thế; phát triển mạnh du lịch biển, trở thành trung tâm du lịch quốc gia kết nối với các trung tâm du lịch quốc tế lớn của khu vực và thế giới thông qua đường biển.

Từng bước hoàn thành và phát triển hệ thống cảng biển đồng bộ, hiện đại, thông minh có khả năng kết nối cao với các phương thức vận tải theo hướng hợp lý hóa, giảm thời gian, chi phí vận tải; phát triển dịch vụ cảng biển đảm bảo chất lượng, phù hợp với xu thế hội nhập và dịch vụ cảng biển trở thành một trong những dịch vụ quan trọng của tỉnh.

Bứt phá với chiến lược phát triển mới

 

Theo nghị quyết của tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2019-2025, cảng biển phấn đấu doanh thu đạt khoảng 25.000 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 17,5%, đóng góp khoảng 1,2-1,5% trong GRDP của tỉnh, sản lượng hàng hóa đạt 114,5-122,5 triệu tấn, lưu lượng hành khách vận tải biển đạt 250.000-300.000 lượt; phát triển dịch vụ cảng hành khách có giá trị tăng cao; phát triển thêm từ 2-3 dịch vụ cảng hàng hóa; ưu tiên hoàn thiện hạ tầng cảng biển. Giai đoạn 2026-2030, cảng biển phấn đấu doanh thu đạt khoảng 47.500 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 18,5%, đóng góp khoảng 3-3,5% trong GRDP của tỉnh; đầu tư Cảng khách quốc tế Vân Đồn, Vạn Hoa thành cảng lưỡng dụng...

Đến năm 2045, định hướng phát triển cảng biển và kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật vào quản lý, khai thác, phát triển 20/20 dịch vụ, phát triển hậu cần sau cảng và logistics theo quy hoạch. Trong đó, tập trung khai thác tối đa quy hoạch khu bến Yên Hưng (Đầm Nhà Mạc), thị xã Quảng Yên, biến nơi đây thành trung tâm dịch vụ cảng biển của khu vực miền Bắc, mang đặc thù là nơi cung cấp các dịch vụ logistics cho hệ thống các cảng của TP. Hải Phòng.

Quảng Ninh đẩy mạnh phát triển cảng biển

Để đạt các mục tiêu trên, Quảng Ninh đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp triển khai thực hiện; trong đó, tập trung: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển; Phát triển dịch vụ cảng biển và dịch vụ logistics; Phát triển hạ tầng cảng biển và hạ tầng giao thông kết nối; Huy động tối đa các nguồn lực để phát triển hệ thống cảng biển và dịch vụ cảng biển; Phát triển nguồn nhân lực;…

Giải pháp chủ yếu sẽ tập trung vào nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, đầu tư phát triển hạ tầng cảng biển gồm kho bãi, khu hậu cần logistics, cảng cạn, đầu tư mới khu bến Vạn Ninh, Con Ong - Hòn Nét và hạ tầng giao thông kết nối.

Về dịch vụ, tỉnh Quảng Ninh cũng sẽ phát triển cảng khách quốc tế theo hướng chất lượng cao, tầm cỡ quốc tế, nâng cao chất lượng 9 nhóm dịch vụ cảng hàng hóa thế mạnh, đó là: Dịch vụ công, dịch vụ kinh doanh trực tiếp, dịch vụ lưu kho bãi, dịch vụ xếp dỡ hàng hóa, cung ứng tàu biển lai dắt, kinh doanh gián tiếp, dịch vụ đa phương thức và dịch vụ khác.

Bên cạnh đó, để thu hút nguồn hàng, Quảng Ninh sẽ ưu tiên xây dựng phương án thu phí hạ tầng cảng biển theo hướng ưu đãi, tiếp tục thu hút đầu tư cho phát triển hạ tầng cơ sở gắn với cụm, khu công nghiệp, khu kinh tế, mở thêm các tuyến vận tải hàng hóa, liên kết dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực, các giải pháp về marketing quảng bá, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khai thác cảng để hình thành chuỗi dịch vụ - du lịch đường biển kết nối chặt chẽ với nhau.

Trong quá trình thực hiện, Quảng Ninh xây dựng cơ chế giám sát chất lượng hoạt động dịch vụ cảng biển, khuyến khích các doanh nghiệp cùng ngành nghề thành lập và tham gia hiệp hội để hỗ trợ, giúp nhau phát triển, hướng tới tổ chức các chương trình xúc tiến, thu hút nguồn hàng bằng những lợi thế cạnh tranh, phấn đấu hình thành những tổng kho hàng hóa, cung ứng đầy đủ cho khu vực miền Bắc.

N.Hân