Sự kiện có sự tham dự của nhiều Công ty quản lý quỹ và các Công ty chứng khoán như Dragon Capital, Vietnamholding, Dynam Capital, Bản việt, SSI, HSC, KIS, Shinhan, Yuanta, Maybank, Rồng Việt, VCBS, FPTS, VNDS...

Theo đó, 9 tháng đầu năm 2019, tổng doanh thu thực hiện đạt 2.982 tỷ đồng, đạt 77,5% kế hoạch năm 2019, lợi nhuận sau thuế hợp nhất lũy kế 9 tháng đạt 49 tỷ đồng. Với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay, PV Drilling dự kiến sẽ hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đăng ký với cổ đông trong năm 2019.

dầu khí,giàn khoan

Theo thông tin chia sẻ tại sự kiện, từ tháng 11/2019 toàn bộ 4 giàn tự nâng của PV Drilling sẽ thực hiện các hợp đồng dài hạn tại thị trường Malaysia. Bên cạnh đó, để tiếp tục duy trì thị phần cung cấp dịch vụ khoan trong nước, PV Drilling đã tiến hành thuê lại giàn khoan tự nâng Hakuryu-11 của Japan Drilling (JDC) và IDUN của Borr Drilling để cung cấp cho Idenmitsu tại mỏ Sao Vàng Đại nguyệt với 05 giếng chắc chắn, 01 giếng gia hạn và Hoàng Long Hoàn Vũ tại mỏ Tê Giác Trắng với 02 giếng chắc chắn, 02 giếng tùy chọn. Cả hai giàn dự kiến được đưa vào hoạt động trong tháng 11/2019.

 

Lãnh đạo PV Drilling cho hay, giá cho thuê giàn khoan trong khu vực đã có những cải thiện đáng kể khi các chủ mỏ khôi phục lại hoạt động khoan thăm dò và tìm kiếm. Vì vậy, PV Drilling bắt đầu nhận được nhiều lời mời tham gia đấu thầu cung cấp giàn khoan từ khách hàng trong và ngoài nước cho giai đoạn 2020-2021.

Cũng theo đại diện PV Drilling, tại khu vực Đông Nam Á, nhu cầu giàn khoan tự nâng được dự báo tiếp tục hồi phục mạnh mẽ với hiệu suất sử dụng giàn tại thời điểm tháng 10/2019 đạt 80% và ước tính nhu cầu giàn sẽ đạt 40,5 giàn năm 2020, tăng gần 24% so với so với số lượng 32,6 giàn cho năm 2019. Tính đến thời điểm này, PV Drilling đã ký xong các hợp đồng khoan năm 2020 với giá thuê giàn trung bình tăng khoảng 15-20% so với năm 2019.

Tháng 9/2019 PV Drilling cũng đã ký kết Hợp đồng cung cấp giàn khoan tiếp trợ nửa nổi nửa chìm PV Drilling V với Brunei Shell Petroleum Company Sdn Bhd (BSP). Hợp đồng đã ký có thời hạn 6 năm, với 2 lần tùy chọn gia hạn với mỗi lần là 2 năm, bắt đầu từ ngày 01/04/2021 để phục vụ cho chương trình khoan của BSP tại Brunei. Sự kiện cho thấy năng lực của PV Drilling đồng thời cũng là cơ hội để PV Drilling lần đầu tiên tham gia cung cấp dịch vụ cho BSP; giải quyết được vấn đề việc làm cho giàn PV Drilling V. Hợp đồng khoan với BSP cũng là hợp đồng khoan có thời hạn dài nhất của PV Drilling, đặt nền tảng thâm nhập sâu rộng vào thị trường khoan tại Brunei.

H. Dũng