Tổng cục phó Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường thôi kiêm nhiệm phụ trách Cục Hải quan TP.HCM sau 2 năm.

Chi cục trưởng hải quan bị doanh nghiệp kiện ra tòa
Chỉ trong vài ngày, cán bộ hải quan nhận hối lộ gần 1 tỷ đồng
Tạm đình chỉ chức vụ một cục trưởng Hải quan

Tổng cục Hải quan vừa có quyết định để ông Hoàng Việt Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, thôi kiêm nhiệm phụ trách Cục Hải quan TP.HCM. Thay vào đó, ông Đinh Ngọc Thắng, Cục phó Cục Hải quan TP.HCM, được giao trực tiếp phụ trách.

 

Trước đó, ngày 28/4/2017, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM lấy phiếu thăm dò tín nhiệm giới thiệu bổ nhiệm chức vụ cục trưởng với ba trường hợp được quy hoạch. Kết quả bỏ phiếu là cả ba cục phó Ðinh Ngọc Thắng, Phan Minh Lê, Phạm Quốc Hùng vẫn chỉ đạt dưới 50% số phiếu.

Hải quan, Cục Hải quan TP.HCM, nhân sự, bổ nhiệm cán bộ

Ông Đinh Ngọc Thắng sẽ trực tiếp phụ trách Hải quan TP.HCM

Như vậy, tính đến thời điểm này, Cục Hải quan TP.HCM vẫn chưa có Cục trưởng sau hơn 2 năm (từ 1/6/2015 đến nay), khi Cục trưởng Nguyễn Thị Thu Hương nghỉ hưu.

Cục Hải quan TP.HCM là đơn vị lớn nhất trong ngành hải quan, trực thuộc Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính.

Đơn vị này chiếm tới 1/5 cán bộ nhân viên toàn ngành với gần 2.000 cán bộ, công chức trong biên chế. Mỗi năm Cục Hải quan TP.HCM đóng góp tới 35% nguồn thu vào ngân sách Nhà nước của toàn ngành hải quan với hơn 100.000 tỷ đồng, quản lý hơn 40.000 doanh nghiệp tham gia hoạt động hải quan.

Lương Bằng