Đó là thông tin từ Báo cáo của ông Hồ Tiến Thiệu- Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Lạng Sơn tại Hội nghị trực tuyến với cấp huyện, cấp xã về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Lạng Sơn nỗ lực thực hiện ‘nhiệm vụ kép’: Vừa chống dịch vừa phát triển KT-XH
 Ông Hồ Tiến Thiệu- Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2020.

Ông Hồ Tiến Thiệu đánh giá cao nỗ lực của các cấp, các ngành trong thực hiện “nhiệm vụ kép”, đó là vừa chống dịch, vừa phát triển KT-XH. Theo đó, mặc dù Lạng Sơn là địa bàn nhạy cảm, có nhiều yếu tố dễ dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh nhưng đến thời điểm hiện tại chưa phát hiện ca dương tính với Covid-19. Tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ cách ly tập trung phòng chống dịch cho hơn 8.000 người của tất cả các địa phương trên cả nước và người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam qua địa bàn Lạng Sơn.

Các chỉ tiêu về sản xuất nông lâm nghiệp như: diện tích gieo trồng, tổng sản lượng lương thực, diện tích trồng rừng mới, tổng đàn gia cầm… đều tăng so với cùng kỳ năm 2019. Chăn nuôi lợn có chiều hướng phục hồi do người dân bắt đầu tái đàn. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện, trong 13 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 đến nay đã có 3 xã đạt 19 tiêu chí.

UBND tỉnh Lạng Sơn đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả để sớm khôi phục lại hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, giảm ùn tắc hàng hóa xuất khẩu do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Thương mại nội địa duy trì ổn định, không xảy ra tình trạng tăng giá đột biến và khan hiếm hàng hóa, các mặt hàng thiết yếu được cung ứng đầy đủ, đáp ứng nhu cầu đời sống và sản xuất của nhân dân.

Công tác đầu tư xây dựng thường xuyên được quan tâm chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giảm tối đa ảnh hưởng của Covid-19 đến tiến độ thực hiện, giải ngân các nguồn vốn đầu tư công. Sản xuất công nghiệp trên địa bàn cơ bản ổn định, hầu hết các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh đã hoạt động trở lại. Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm tăng 2,83% so với cùng kỳ.

 

Công tác thu ngân sách tập trung thực hiện quyết liệt bằng nhiều giải pháp. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 3.042,3 tỷ đồng, đạt 49,5% dự toán. Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách, bảo đảm đúng định mức, chế độ, tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là trong giai đoạn khó khăn do dịch Covid-19.

Lạng Sơn nỗ lực thực hiện ‘nhiệm vụ kép’: Vừa chống dịch vừa phát triển KT-XH

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, toàn tỉnh đã chi trả cho 198.116 đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, với tổng kinh phí 163,4 tỷ đồng; hỗ trợ 1.788 người lao động với tổng kinh phí 1,78 tỷ đồng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Hiện nay đang triển khai hỗ trợ theo chính sách riêng của tỉnh đối với một số đối tượng ngoài quy định của Trung ương.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, lao động, việc làm, an sinh xã hội, tài nguyên, môi trường, khoa học và công nghệ, thông tin và truyền thông được quan tâm thực hiện tốt. Các chính sách về dân tộc, tôn giáo được thực hiện kịp thời, đúng quy định; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc từng bước được cải thiện, không để phát sinh những vấn đề nổi cộm về tôn giáo. Quốc phòng được củng cố vững chắc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tai nạn giao thông giảm mạnh cả ba tiêu chí. Công tác đối ngoại chính quyền, ngoại giao nhân dân được thực hiện tốt. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh.

Về nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2020, ông Hồ Tiến Thiệu nhấn mạnh, các ngành, các cấp cần tiếp tục tập trung triển khai có hiệu quả “nhiệm vụ kép”, thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH nhưng phải đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; xác định các giải pháp cụ thể, phù hợp để vực dậy các lĩnh vực kinh tế trọng yếu, nhất là thương mại, dịch vụ - du lịch; đẩy mạnh hoạt động sản xuất nông - lâm nghiệp; triển khai tốt các giải pháp tái đàn lợn, đồng thời thực hiện tốt công tác giám sát, phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý thu ngân sách; tiếp tục đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là các dự án trọng điểm; chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quan tâm nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân; tăng cường đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đình Sơn