Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM (Hepza) đã có văn bản gửi doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất, khu công nghiệp về thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại kể từ 0h ngày 23/8 đến hết ngày 6/9.

Theo đó, về tổ chức sản xuất, các doanh nghiệp “3 tại chỗ” và “1 cung đường - 2 địa điểm” đang sản xuất tại các khu chế xuất, khu công nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động, vừa chống dịch - vừa sản xuất, hạn chế đứt gãy chuỗi sản xuất, ổn định việc làm cho người lao động trong môi trường sản xuất an toàn. 

Tuy nhiên, Hepza sẽ không tiếp nhận đăng ký mới đối với các doanh nghiệp sản xuất theo mô hình “3 tại chỗ” và “1 cung đường - 2 địa điểm” vào thời điểm này. Đồng thời, các doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh sẽ không được thay đổi, bổ sung, giảm lao động trừ trường hợp cấp cứu phải ra khỏi nơi sản xuất. 

Khu công nghiệp TP.HCM: Không tiếp nhận đăng ký '3 tại chỗ' đến hết 6/9
 Công nhân sinh hoạt bên trong doanh nghiệp “3 tại chỗ”

Đối với các doanh nghiệp có nhu cầu điều chỉnh, thay đổi lao động trước 0h ngày 23/8. doanh nghiệp chỉ được phép điều chỉnh giảm lao động hoặc chấm dứt phương thức “3 tại chỗ” hoặc “1 cung đường - 2 địa điểm”. Trường hợp doanh nghiệp giảm lao động hoặc chấm dứt các phương thức sản xuất trên cần đảm bảo đầy đủ các điều kiện trước khi cho người lao động về địa phương.

 

Đối với trường hợp doanh nghiệp đã đăng ký bổ sung người lao động, nếu người lao động đã có kết quả xét nghiệm âm tính bằng phương pháp RT-PCR thì khẩn trương đưa người lao động vào doanh nghiệp, bố trí khu vực lưu trú tạm thời cách biệt với khu lưu trú và sản xuất hiện hữu, tiếp tục cách ly trong doanh nghiệp theo các bước quy định.

Hepza không giải quyết các trường hợp thay đổi, bổ sung, giảm lao động hoặc doanh nghiệp đăng ký mới theo phương thức “3 tại chỗ” hoặc “1 cung đường - 2 địa điểm” từ 0h ngày 23/8 đến hết ngày 6/9.

Để đảm bảo không phát sinh ổ dịch trong doanh nghiệp, các doanh nghiệp cần tiếp tục tuân thủ nghiêm túc thực hiện xét nghiệm định kỳ 7 ngày/lần. Doanh nghiệp không được di chuyển ra khỏi nơi sản xuất để thực hiện xét nghiệm. Hepza khuyến khích doanh nghiệp tự thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên, gửi kết quả xét nghiệm và video clip quá trình lấy mẫu. Người đứng đầu doanh nghiệp có ký tên, đóng dấu và tự chịu trách nhiệm về việc xét nghiệm định kỳ trong doanh nghiệp. 

Quảng Định

Lúc này không thể đi một mình, phải cùng bước để vượt qua khó khăn

Lúc này không thể đi một mình, phải cùng bước để vượt qua khó khăn

Không thể đi một mình lúc này. Chúng ta phải cùng bước đi mới có thể cùng vượt qua cơn khủng hoảng này