Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh vừa có báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công trong 9 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động 3 tháng cuối năm 2021, với những chuyển biến tích cực, có hiệu quả rõ nét trên mọi hạng mục.

Đạt “mục tiêu kép”: DVCTT mức độ 4 + phòng chống dịch an toàn

Khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4, người dân và doanh nghiệp chỉ cần có kết nối Internet, các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ sẽ được thực hiện hoàn toàn trực tuyến, người dân chỉ cần đến duy nhất 1 lần để nhận kết quả và thanh toán lệ phí tại cơ quan cung cấp dịch vụ.

Từ tháng 7/2021, việc thực hiện DVCTT mức độ 4 ở Tây Ninh đã đạt mức tối đa 96,8%, đồng thời số lượng tích hợp dịch vụ công trực tuyến lên Cổng quốc gia đạt 53,3%, giúp Tây Ninh đứng vị trí thứ hai trên cả nước.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Trung tâm Phục vụ Hành chính công Tây Ninh đã triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ làm việc và người dân, doanh nghiệp khi đến liên hệ nộp hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại trung tâm như: thực hiện 5K, quét mã QR “Check in y tế”; đồng thời tuyên truyền, khuyến khích cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn, Cổng Dịch vụ công của tỉnh tại https://dichvucong.tayninh.gov.vn; hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để nộp hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC, nhằm hạn chế tối đa việc đi lại, giao dịch trực tiếp.

Trước đó, việc tiếp nhận trực tiếp các TTHC phải tạm dừng từ ngày 18/7 do dịch bệnh và chỉ mở lại hoạt động bình thường các trung tâm phục vụ hành chính công và Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã từ ngày 20/9 vừa qua.

Hành chính công vì dân ở Tây Ninh
Người dân sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: ND. Báo Tây Ninh)

Trả kết quả giải quyết 54.266 hồ sơ thủ tục hành chính

Theo báo cáo của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tây Ninh, trong 9 tháng đầu năm 2021, trung tâm này đã tiếp nhận tổng số: 59.457 hồ sơ, trong đó: Hồ sơ nhận trực tiếp: 33.046; Hồ sơ BCCI: 16.819; Hồ sơ DVC 3,4 trực tuyến: 9.592 (Sở Xây dựng: 01; Sở KHCN: 08; Sở GTVT: 952; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh: 23; Sở KH&ĐT 728; Sở Tư pháp: 59; Sở Nội vụ: 38; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: 27; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 62; Sở Y tế: 03; Sở Tài chính: 33; Sở Thông tin và Truyền thông: 06; Sở Công Thương: 7.594; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 10; Sở Giáo dục và Đào tạo: 48).

Con số ấn tượng của tổng kết quả trả giải quyết TTHC toàn tỉnh là 54.266 hồ sơ, trong đó đặc biệt tỷ lệ trả kết quả đúng hạn đạt tỷ lệ 96.4% với tổng số 52.332 hồ sơ. Kết quả trả trễ hẹn 1.934 hồ sơ, tỷ lệ chỉ là 3,6%.

Hành chính công vì dân ở Tây Ninh
Người dân đến giao dịch tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh trước đại dịch Covid-19.

5.578 lượt đánh giá chủ yếu ở mức “rất hài lòng” và “hài lòng”

 

Trung tâm Phục vụ Hành chính công cũng đã thực hiện khảo sát độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về tinh thần, trách nhiệm và thái độ phục vụ của công chức, viên chức làm việc tại đây, thông qua hệ thống máy tính bảng tại các quầy của trung tâm trong 9 tháng đầu năm 2021. Tổng số lượt đánh giá đạt 5.578 lượt, với đa số kết quả ở 2 mức: “rất hài lòng” và “hài lòng”.

Hiện tại, trung tâm này trung bình mỗi ngày tiếp nhận gần 1.000 lượt người đến nộp hồ sơ, yêu cầu giải quyết TTHC. Tất cả các TTHC đưa vào Trung tâm đều được xây dựng trên Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh, 100% hồ sơ, TTHC được giám sát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, xử lý và trả kết quả, đồng thời phối hợp Bưu điện tỉnh qua dịch vụ bưu chính công ích trong việc thu hộ phí, lệ phí, nộp thuế…

Việc phối hợp với Bưu điện tỉnh để trả kết quả giải quyết TTHC, thu hộ các loại phí, lệ phí khi cũng được thực hiện khá tốt. Văn phòng UBND tỉnh đã ký hợp đồng với Bưu điện tỉnh trong việc vận chuyển các loại hồ sơ, TTHC từ Trung tâm đến các sở, ban ngành tỉnh và ngược lại. Theo thống kê, trong 9 tháng đầu năm 2021, Quầy bưu điện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận thông qua dịch vụ bưu chính công ích 16.819 hồ sơ, trả kết quả 12.348 hồ sơ, thu hộ phí, lệ phí 2.233 hồ sơ với tổng số tiền: 5.592.145.403 đồng.

Hành chính công vì dân ở Tây Ninh
Hành chính công vì dân ở Tây Ninh

Mở rộng kênh giao tiếp giữa chính quyền với nhân dân

Bên cạnh đó, Tây Ninh đã triển khai thêm nhiều kênh giao tiếp giữa chính quyền và nhân dân như: Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh trên ứng dụng Zalo, kênh "Hỏi đáp trực tuyến", phản ánh, kiến nghị qua số điện thoại đường dây nóng, Tổng đài 1022, đặc biệt là qua Trung tâm Giám sát Điều hành kinh tế xã hội tập trung của tỉnh... Nhiều vấn đề cụ thể, các quy định, chính sách, TTHC cũng được các cá nhân, tổ chức hỏi và được các cơ quan có thẩm quyền trả lời trực tiếp công khai đúng theo quy định. Đây cũng là các kênh thông tin quan trọng góp phần vào công tác cải cách TTHC của tỉnh.

Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm 2021, Trung tâm Phục vụ Hành chính công không nhận được phản ánh, kiến nghị nào liên quan đến việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC. Một trong những biện pháp giám sát công khai được thực hiện là hệ thống camera tập trung, mọi hoạt động tại các quầy tiếp nhận đều được giám sát tại phòng làm việc của Phó Giám đốc Trung tâm.

Hành chính công vì dân ở Tây Ninh
Tra cứu thủ tục hành chính tại tỉnh Tây Ninh

Thí điểm chuyển giao thủ tục đất đai, thực hiện “4 tại chỗ” về TTHC

Từ ngày 15/3/2020 đến nay, Tây Ninh thực hiện thí điểm chuyển giao TTHC từ bộ phận Một cửa thuộc Văn phòng HĐND và UBND thành phố về thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. Thống kê trong 9 tháng đầu năm 2021, trung tâm này đã tiếp nhận 15.313 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường, trong đó, tổng số hồ sơ trả kết quả đúng hạn: 15.288 hồ sơ, chỉ có 01 hồ sơ giải quyết trễ hẹn. Đây được xem là một tín hiệu khả quan đối với việc thực hiện thí điểm nêu trên.

Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện “4 tại chỗ” (tiếp nhận - thẩm định- phê duyệt - trả kết quả) trong quy trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết và trả kết quả  đối với thủ tục đăng ký thế chấp và xóa đăng ký thế chấp; đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cập nhật CCCD trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã góp phần cắt giảm chi phí, thời gian chờ đợi, giải quyết nhanh chóng, kịp thời TTHC cho cá nhân, tổ chức theo yêu cầu, qua đó tạo được niềm tin, sự hài lòng của người dân. Tổng số hồ sơ “4 tại chỗ” trong 9 tháng đầu năm 2021 là 6.771 hồ sơ.

Trong kế hoạch nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 đối với công tác phục vụ hành chính công, Tây Ninh tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 an toàn trong việc giao tiếp giữa chính quyền với người dân, đồng thời triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh việc nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 thông qua Cổng dịch vụ công tỉnh và Công dịch vụ công Quốc gia, Cổng Hành chính công tỉnh, kết hợp với dịch vụ bưu chính công ích; tiếp tục thực hiện giám sát việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại các Quầy giao tiếp với nhân dân, nhằm mục tiêu giải quyết các TTHC nhanh chóng, kịp thời nhất, mang lại sự hài lòng cho người dân.

H.S