Theo Cục Hải quan Quảng Ninh, số thu của Hải quan Quảng Ninh đạt 78,41% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao (9.700 tỷ đồng), tăng 6% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó số thu từ thuế xuất khẩu, nhập khẩu, bảo vệ môi trường, tiêu thụ đặc biệt là 2.921,28 tỷ đồng, đạt 78,95% dự toán Bộ Tài chính giao (3.700 tỷ đồng); thuế giá trị gia tăng là 4.662,91 tỷ đồng, đạt 141,30 % dự toán Bộ Tài chính giao (3.300 tỷ đồng).

Lũy kế đến hết tháng 8/2019, Hải quan Quảng Ninh đã làm thủ tục cho 50.023 tờ khai (tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2018), tổng kim ngạch đạt 7,03 tỷ USD (tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2018).

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 2,26 tỷ USD (tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2018), kim ngạch nhập khẩu đạt 4,77 tỷ USD (tăng 4% so với cùng kỳ năm 2018).

Hải quan Quảng Ninh: 8 tháng, thu ngân sách đạt 108,66% dự toán
 

Năm 2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh được Bộ Tài chính giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước 7.000 tỷ đồng; Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu 7.400 tỷ đồng; Cục Hải quan Quảng Ninh đặt chỉ tiêu thu đạt 8.800 tỷ đồng.

Để có được những kết quả khả quan trên, ngay từ đầu năm, Cục Hải quan Quảng Ninh đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức điều hành thực hiện chỉ tiêu thu Ngân sách nhà nước năm 2019 theo 03 nguồn thu: Thu từ xăng dầu, thu qua đường biển (ngoài xăng dầu) và thu qua đường bộ.

Cục Hải quan Quảng Ninh cũng đẩy mạnh hiện thực hóa mục tiêu “Giảm chứng từ thủ tục, Giảm thời gian thông quan, Giảm chi phí cho doanh nghiệp”. Trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Hệ thống VNACCS/VCIS, Đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7; Mở rộng triển khai Đề án giám sát hải quan tại cảng biển (VASSCM); Duy trì hiệu quả hoạt động của các Tổ đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp (ISEC), Tổ hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp tự nguyên tuân thủ để hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt và thực hiện đúng quy trình thủ tục hải quan…

N.H