UBND tỉnh Cà Mau vừa ký quyết định phê duyệt Đồ án ngầm hóa các công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí và nguồn vốn thực hiện hơn 460 tỷ đồng.

Hướng tới tăng cường công tác xã hội hóa, thu hút các nguồn vốn đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm đô thị, đồ án sẽ chia thành 2 giai đoạn thực hiện. Giai đoạn 2021 - 2025 tiến hành đầu tư hào kỹ thuật, cống bể cáp, trạm biến áp, đường dây đi ngầm… với nguồn vốn hơn 163 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Trong giai đoạn 2026 - 2030, vốn ngân sách sẽ hỗ trợ đầu tư 78 tỷ đồng, phần còn lại sẽ đến từ nguồn vốn của các tổ chức, doanh nghiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Nhằm tạo không gian thông thoáng phát triển hạ tầng chiếu sáng, cây xanh đô thị, UBND tỉnh Cà Mau xác định, với các khu đô thị mới, các tuyến đường đầu tư mới, nâng cấp mở rộng theo quy hoạch, yêu cầu các chủ đầu tư phải đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng (cống, bể kỹ thuật hoặc hào, tuy nen kỹ thuật để bố trí, lắp đặt các đường dây và đường ống kỹ thuật) theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Với khu vực đô thị cũ đã hình thành ổn định thuộc khu vực trung tâm cần lên kế hoạch đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm, từng bước hạ ngầm đường dây, cáp đi nổi.

Tại các khu vực khác, lưới điện, cáp viễn thông có thể bố trí đi nổi nhưng lưới điện phải sử dụng dây bọc cách điện, lưới viễn thông treo theo các cột điện phải bó gọn gàng đảm bảo mỹ quan.

 
Cà Mau: Hoàn thành ngầm hoá lưới điện, cáp viễn thông đô thị vào năm 2030

Phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan khu vực nội thành, nội thị là một trong những nhiệm vụ quan trọng của TP. Cà Mau nhằm thực hiện mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi thu hút nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. TP. Cà Mau nhắm đích hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại 1 vào năm 2025.

Đến nay, TP. Cà Mau phát triển đồng đều từ khu vực thành thị đến nông thôn, vượt tiêu chuẩn của đô thị loại 2. Xác định là vùng có địa hình khá thấp và bị sông ngòi bao quanh, TP Cà Mau đặc biệt chú trọng quy hoạch chi tiết các tuyến sông trong nội ô, các công viên, kè bờ sông… theo hướng thích ứng biến đổi khí hậu, nước biển dâng, gắn với cải thiện vệ sinh môi trường. Giai đoạn 2021 - 2025, TP. Cà Mau dự kiến tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, ưu tiên các vùng có điều kiện kinh tế khó khăn.

D.A