Tại văn bản lấy ý kiến sửa các luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, theo quy định của Luật Đâu tư, Trung tâm đổi mới sáng tạo là đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư; Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ là đối tượng được áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt...

Tuy nhiên, Luật Đầu tư chưa quy định ưu đãi cho doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo thực hiện hoạt động nghiên cứu, chế tạo, sản xuất kinh doanh tại Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia và các trung tâm đổi mới sáng tạo mà không hình thành dự án đầu tư.

Xin miễn giảm thuế cho DN vào trung tâm đổi mới sáng tạo
Bộ KH-ĐT muốn có nhiều ưu đãi cho doanh nghiệp tại Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia 

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp cũng chưa có quy định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho trung tâm đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo hoạt động tại Trung tâm đổi mới sáng tạo và thu nhập của doanh nghiệp từ dự án khởi nghiêp, đổi mới sáng tạo hoạt động tại các trung tâm này.

Do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị sửa đổi, bổ sung vào Luật Đầu tư theo hướng cho phép doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo hoạt động tại các Trung tâm đổi mới sáng tạo là đối tượng được áp dụng ưu đãi đầu tư.

 

Ngoài ra, Bộ mong muốn bổ sung vào Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp để thu nhập của trung tâm đổi mới sáng tạo; thu nhập của doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo hoạt động tại các trung tâm này... là đối tượng được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm.

Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị áp dụng thuế suất 10% trong vòng 30 năm đối với thu nhập của doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo hoạt động tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia; thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia.

Ngoài ra, Bộ muốn bổ sung vào Luật thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi miễn 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo đối với một số đối tượng.

Lương Bằng

Phát triển mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam

Phát triển mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam

Hội thảo khoa học Quốc gia phát triển mạng lưới nghiên cứu về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam  thu hút sự tham gia của các nhà khoa học cùng nhiều đại diện doanh nhân, nhà khởi nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trên cả nước.