Ngày 22/9, Bộ Công Thương đã có công văn hướng dẫn đầu tư điện mặt trời mái nhà.

Bộ Công Thương dẫn chiếu định nghĩa hệ thống điện mặt trời mái nhà và dẫn chiếu khái niệm về công trình xây dựng theo các quy định tại Luật Xây dựng năm 2014, nhà, kết cấu dạng nhà của công trình xây dựng theo Thông tư 03/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng và cũng lưu ý thêm về mái nhà của công trình xây dựng cần phù hợp với công năng, mục đích sử dụng của công trình xây dựng.

Theo hướng dẫn của Bộ Công Thương, hệ thống mặt trời có công suất không quá 01 MW nhưng không lắp trên mái nhà của công trình xây dựng có công năng độc lập; trường hợp hệ thống mặt trời của trang trại với công suất trên 01 MW hoặc trên 1,25 MWp; trường hợp hệ thống điện mặt trời đấu nối vào cấp điện áp trên 35 kV thì không được áp dụng giá bán điện đối với hệ thống ĐMTMN theo quy định tại Quyết định 13. 

Bộ Công Thương thông báo: Chốt giá mua điện mặt trời
Trang trại nông nghiệp kết hợp điện mặt trời khó được hưởng giá cao nếu tấm pin không lắp trên mái công trình xây dựng.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu EVN chịu trách nhiệm đảm bảo các hệ thống ĐMTMN được đấu nối phù hợp với quy định, không gây quá tải lên hệ thống lưới điện hạ áp, trung áp và cao áp hiện hữu (đặc biệt là hệ thống lưới điện 110 kV).

Nhiều ý kiến cũng đã hỏi Bộ Công Thương về trường hợp nhiều hệ thống điện mặt trời mái nhà có tổng công suất trên 1MW (mỗi hệ thống không quá 01 MW) trên một địa điểm được đấu nối trực tiếp hoặc gián tiếp, của một hoặc nhiều nhà đầu tư; trường hợp một chủ đầu tư mua lại nhiều hệ thống điện mặt trời mái nhà nằm liền kề nhau, có tổng công suất trên 1 MW.

Về vấn đề này, Bộ Công Thương cho rằng: Theo quy định tại Quyết định 13 và thông tư 18, trường hợp này mỗi hệ thống điện mặt trời mái nhà được ký hợp đồng mua bán điện riêng biệt và được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực. Tổ chức, cá nhân mua lại được kế thừa quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong hợp đồng mua bán điện mà các chủ đầu tư trước đã ký nhưng phải thực hiện thủ tục chuyển chủ thể hợp đồng và không được gộp các hợp đồng mua bán điện hệ thống điện mặt trời mái nhà thành một hợp đồng.

Đối với việc chủ đầu tư tận dụng mái nhà văn phòng làm việc, nhà điều hành, nhà bếp, nhà nghỉ, nhà để xe của nhân viên, nhà xưởng, nhà kho chứa vật liệu, trong khuôn viên dự án điện mặt trời… để làm điện mặt trời áp mái, Bộ Công Thương cho biết EVN được thực hiện ký hợp đồng mua bán điện nếu thấy phù hợp với quy định về hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Quyết định 13 và thông tư 18.

 

Đối với các vướng mắc liên quan đến điều kiện kinh doanh, quản lý thuế, hóa đơn của các đối tượng có hệ thống điện mặt trời mái nhà, Bộ Công Thương đề nghị EVN xin ý kiến và hướng dẫn từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

"Như vậy, hướng dẫn của Bộ Công Thương hoàn toàn tuân thủ Quyết định 13 và Thông tư 18", Bộ Công Thương nhấn mạnh.

Đối với kiến nghị ưu đãi cho trường hợp lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà có công suất lớn hơn 1 MW; đầm tôm, trang trại trồng trọt... có nhu cầu sử dụng chính tấm quang điện làm mái, Bộ Công Thương sẽ nghiên cứu đề xuất và báo cáo Thủ tướng Chính phủ cơ chế phù hợp với tình hình thực tiễn để áp dụng sau năm 2020.

Trường hợp chủ đầu tư tận dụng mái nhà văn phòng làm việc, nhà điều hành, nhà bếp, nhà nghỉ, nhà để xe của nhân viên, nhà xưởng, nhà kho chứa vật liệu, trong khuôn viên dự án điện mặt trời… Trường hợp này, Bộ Công Thương cho biết EVN được thực hiện ký hợp đồng mua bán điện nếu thấy phù hợp với quy định về hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Quyết định 13 và thông tư 18.

Bộ Công Thương yêu cầu EVN chịu trách nhiệm đảm bảo các hệ thống điện mặt trời mái nhà được đấu nối phù hợp với quy định, không gây quá tải lên hệ thống lưới điện hạ áp, trung áp và cao áp hiện hữu, đặc biệt là hệ thống lưới điện 110kV.

Bộ Công Thương cũng đưa ra yêu cầu để các chủ đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà có bản cam kết tự chịu trách nhiệm về công trình xây dựng phù hợp với tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn, quy định của pháp luật hiện hành, mái nhà của công trình xây dựng phù hợp với công năng, mục đích sử dụng của công trình xây dựng.

Đố với hệ thống điện mặt trời mái nhà của công trình trang trại, yêu cầu chủ đầu tư bổ sung xác nhận của UBND cấp xã hoặc huyện về việc khai báo xây dựng trang trại trong hồ sơ đăng ký/thỏa thuận đấu nối điện hoặc hợp đồng mua bán điện.

H.Duy

'Vỡ mộng' nguồn điện vô tận: Bỏ gần 100 triệu, một năm thu 9 triệu

'Vỡ mộng' nguồn điện vô tận: Bỏ gần 100 triệu, một năm thu 9 triệu

Lắp hệ thống điện mặt trời trên mái nhà công suất 6 kW hết 93 triệu đồng. Gần 1 năm sau, điện lực thanh toán tổng giá trị điện sản xuất là 9 triệu đồng.