Ngày 26/4, UBND tỉnh Bắc Kạn đã phê duyệt Kế hoạch Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025.

Cụ thể, Bắc Kạn tập trung nâng cao giá trị các sản phẩm hàng hóa, góp phần đạt chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, phấn đấu mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ bình quân đạt 11,5%/năm; xuất, nhập khẩu tăng trưởng bình quân 10%/năm.

Tỉnh định hướng trung hạn trong việc triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại với việc kết hợp nhiều hình thức nhằm góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ tích cực các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất nâng cao sức cạnh tranh, nâng cao lợi thế thương mại và mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm làng nghề truyền thống và các sản phẩm đặc trưng, có thể mạnh của tỉnh như cam, quýt, hồng không hạt, miến dong, chè, chuối, mơ, các sản phẩm dược liệu, sản phẩm chế biến từ gỗ rừng trồng, sản phẩm từ gừng, nghệ...

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ khai thác, huy động tối đa nguồn lực của các thành phần kinh tế vào thực hiện công tác xúc tiến thương mại góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân.

Bắc Kạn đẩy mạnh xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2025
Các sản phẩm OCOP Bắc Kạn tại Điểm trưng bày, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm nông sản tỉnh Bắc Kạn
 

Theo đó, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Bắc Kạn sẽ tập trung thực hiện tốt các nội dung như tăng cường hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảng bá; tổ chức, tham gia các hoạt động, sự kiện xúc tiến thương mại trong nước và nước ngoài; tổ chức đoàn khảo sát thị trường mới, giao dịch thương mại; tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực và kỹ năng kinh doanh; hỗ trợ phát triển thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm; tăng cường cơ sở vật chất, phát triển hạ tầng phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại…

Trong bối cảnh dịch Covid-19, tỉnh sẽ đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu thông qua môi trường thương mại điện tử và các nền tảng công nghệ số.

Được biết, giai đoạn 2016- 2020, hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã được triển khai đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức, góp phần tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển kinh tế, đầu tư, du lịch, dịch vụ của tỉnh. Điều này cũng góp phần tạo động lực cho phát triển mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã bao bì sản phẩm, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn trao đổi kinh nghiệm, kết nối và phát triển thị trường, mở rộng liên doanh, liên kết, tìm kiếm đối tác, thị trường tiêu thụ sản phẩm và hợp tác đầu tư, góp phần vào việc phát triển các sản phẩm nông, lâm sản theo hướng hiện đại và bền vững.

Một số nông sản như: Miến dong, Gạo Khẩu Nua Lếch Ngân Sơn, Gạo Bao thai, tinh bột nghệ, Nano Curcumin nghệ, bí xanh thơm, mơ chế biến... đã tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, có chỗ đứng trên thị trường, tham gia vào hệ thống bán lẻ hiện đại ở một số thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM... Đặc biệt có sản phẩm miến dong của Hợp tác xã Tài Hoan đã xuất sang Cộng hòa Séc.

Các nội dung của Kế hoạch Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025 sẽ tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đầu tư phát triển sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, đặc biệt là hàng xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ngọc Hân