Ngày 9/12/2019, Văn phòng Chính phủ đã khai trương hoạt động Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG), trong đó dịch vụ điện cấp điện mới qua lưới điện trung, hạ áp là hai trong số những dịch vụ công đầu tiên được lựa chọn tích hợp trên Cổng.

Ngày 24/12/2019, EVN đã hoàn thành tích hợp 12/12 dịch vụ điện trực tuyến mức độ 4 lên cổng. Đến tháng 8/2020, sau khi nền tảng thanh toán trực tuyến của Cổng DVCQG được hoàn thành, EVN cũng chuyển đổi dịch vụ thanh toán tiền điện sang nền tảng thanh toán của cổng theo mô hình thiết kế. Theo đó, tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị thành viên, CBCNV tạo tài khoản và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên Cổng DVCQG.

Đại diện EVN cho biết, để cải cách, đơn giản hóa thành phần hồ sơ trong dịch vụ điện, EVN đã rà soát lại quy trình và loại bỏ các giấy tờ như: giấy đề nghị mua điện, giấy tờ tùy thân (trừ trường hợp giấy xác nhận nhân thân của Công an phường, xã nếu khách hàng không có các giấy tờ tùy thân khác); thay thế bằng các thông tin trên website giao dịch trực tuyến và thông tin người dùng đã được Cổng DVCQG xác thực.

Bên cạnh đó, để thuận lợi cho khách hàng, trong quy trình kinh doanh của EVN, cho phép bổ sung giấy tờ còn thiếu (nếu có) khi thực hiện khảo sát hoặc thi công tại địa điểm của khách hàng. Điện lực có thể thực hiện chụp ảnh hồ sơ và kiểm chứng các thông tin này ngay tại địa điểm của khách hàng. EVN cũng đã đẩy mạnh cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử, để thiết lập trải nghiệm điện tử trên hành trình trải nghiệm của khách hàng.

Đến nay, sau 1 năm tích hợp, đại diện EVN cho biết, EVN đã cung cấp 100% các dịch điện trực tuyến mức độ 4 lên Cổng DVCQG. Số lượng yêu cầu các dịch vụ điện qua Cổng QVCQG tính đến ngày 30/11/2020 là gần nửa triệu yêu cầu, gần 1,5 triệu hồ sơ đồng bộ lên cổng. Theo đó, các dịch vụ điện luôn nằm trong nhóm các dịch vụ được nhiều người sử dụng, chiếm tỷ lệ 77,16% số yêu cầu của các Bộ, ngành, địa phương; được người dân và doanh nghiệp thực hiện trên Cổng DVCQG.

 

Theo đại diện EVN, EVN đã khai báo danh mục 100% các dịch vụ điện trực tuyến mức độ 4 đã được tích hợp với Cổng DVCQG, lên hệ thống cơ sở dữ liệu dịch vụ công quốc gia tại website do Văn phòng Chính phủ cung cấp. Các dịch vụ điện của EVN đều được công bố trên Cổng DVCQG.

Cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia

Về công tác quản trị vận hành, EVN chỉ đạo, phân công cụ thể trách nhiệm cho từng đơn vị, để đảm bảo hệ thống kết nối cung cấp dịch vụ được vận hành liên tục. Việc quản trị dịch vụ điện ở địa chỉ quantri.dichvucong.gov.vn được EVN thực hiện thường xuyên để kịp thời phát hiện và phối hợp với VNPT xử lý thông tin, đảm bảo tính thống nhất giữa hệ thống Cổng DVCGQ và hệ thống cung cấp dịch vụ của EVN.

Trong thời gian tới đây, để Cổng DVCQG ngày càng thân thiện và thuận lợi hơn, EVN đã kiến nghị Văn phòng Chính phủ về: tiếp tục hoàn thiện cơ chế xác thực điện tử tài khoản, người dùng của Cổng DVCQG bằng các nguồn cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai; sớm kết nối các dịch vụ công giữa các Bộ, ngành, địa phương để tạo cơ chế “một cửa liên thông” nhằm tiếp tục cắt, giảm các hồ sơ, thủ tục.

Minh Tuấn