Nghiên cứu cho biết nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú của Việt Nam về năng lượng mặt trời và năng lượng gió, cùng với xu hướng giảm đáng kể chi phí đầu tư ban đầu của điện mặt trời và điện gió trong vòng 5 năm qua đã đưa năng lượng tái tạo trở thành nguồn cung điện năng có chi phí dễ chấp nhận hơn so với các nguồn điện truyền thống về dài hạn.

Nghiên cứu cho rằng con đường dựa trên năng lượng tái tạo sẽ có thể giúp ngành điện Việt Nam đạt kết quả tốt hơn so với xu thế hiện nay, xét trên 3 khía cạnh chính là giá thành, độ sạch và an ninh năng lượng.

Nguồn năng lượng này khiến giá điện giảm tới 10%
Điện mặt trời đang bùng nổ ở Việt Nam
 

Theo đó, tổng giá thành điện từ 2017-2030 sẽ giảm 10% chủ yếu nhờ tiết kiệm được chi phí nhiên liệu. Còn phát thải khí nhà kính và chất hạt năm 2017 và 2030 sẽ giảm lần lượt là 32% và 33%, nhờ đó sẽ có lợi cho sức khỏe và nâng cao năng suất.

Ông Marco Breu, tổng giám đốc McKinsey&Company Việt Nam cho biết: Là một trong 18 nền kinh tế mới nổi có sự phát triển vượt bậc, Việt Nam cần nâng cao năng lực để đáp ứng nhu cầu năng lượng đang tăng nhanh  để duy trì tăng trưởng. Con đường mà Việt Nam chọn để nâng cao năng lực đó sẽ có những tác động sâu rộng đến tiềm năng tăng trưởng GDP, thương mại, vấn đề môi trường và an ninh năng lượng.

H.Nam