Thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, trong năm 2020, toàn tỉnh cấp mới đăng ký đầu tư cho 58 dự án với tổng số vốn trên 7.300 tỷ đồng, giảm 13 dự án nhưng tăng hơn 2.600 tỷ đồng so với năm 2019, cấp điều chỉnh cho 114 dự án; trong đó có 32 dự án dự án điều chỉnh tăng vốn lên hơn 2.300 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có trên 1.400 dự án đăng ký đầu tư trong nước còn hiệu lực với tổng số vốn 180.000 tỷ đồng.                                                                                                                                                    

Tính đến hết tháng 10/2020, thu hút đầu tư nước ngoài tỉnh Bắc Ninh đạt 858,531 triệu USD; cấp mới 132 dự án với tổng số vốn đăng ký gần 360 triệu USD; điều chỉnh vốn cho 92 dự án, tổng vốn tăng 433 triệu USD.

Lũy kế đến hết tháng 10/2020, toàn tỉnh có 1.607 dự án FDI còn hiệu lực với số vốn đăng ký đạt 19,77 tỷ USD. Không chỉ thu hút các dự án nước ngoài, trong năm 2020, Bắc Ninh đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước.

Đặc biệt, trong năm nay trên địa bàn tỉnh  thành lập mới 2.176 doanh nghiệp, 700 đơn vị trực thuộc với tổng vốn đăng ký 21.600 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, tỉnh có 1.398 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký 179.180 tỷ đồng; 18.690 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số vốn điều lệ đăng ký là 278.860 tỷ đồng.

 

Để đạt được kết quả trên, theo ông Nguyễn Đình Xuân- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, ngay từ những ngày đầu năm 2020, Bắc Ninh đã triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước; trong đó, tỉnh chú trọng đẩy mạnh thu hút đầu tư gắn với phát triển bền vững các khu, cụm công nghiệp; tận dụng những cơ hội vàng đón làn sóng đầu tư mới chất lượng; đồng thời tăng cường tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư để đẩy mạnh giải ngân các dự án đã đăng ký...

Bắc Ninh vững vị thế ‘đầu tàu’ hút vốn FDI bất chấp Covid-19

Cụ thể, căn cứ vào tình hình thực tế, việc xúc tiến đầu tư được các cơ quan chức năng thay đổi cho phù hợp để các hoạt động diễn ra đạt hiệu quả cao nhất, vừa đảm bảo tốt với việc phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ và lãnh đạo tỉnh.

Theo đó, tỉnh tập trung vào việc nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư; đồng thời, đẩy mạnh làm việc trực tuyến, hỗ trợ doanh nghiệp địa phương đẩy mạnh giao thương, mở rộng thị trường; cải cách các thủ tục hành chính, có nhiều chính sách ưu đãi, tạo môi trường đầu tư thông thoáng cho các doanh nghiệp vào làm việc

Đình Sơn