100% xã và 7/8 huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh, Bắc Ninh vừa hoàn thành chương trình nông thôn mới, vượt 40% so với kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020; 100% số xã trên địa bàn toàn tỉnh (94/94 xã) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 7/8 huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện Yên Phong, đang trong quá trình thẩm định) đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới. 

Yên Phong hiện có 13/13 xã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 9/9 tiêu chí nông thôn mới. Trong đó, hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại, công nghiệp và dịch vụ phát triển, tạo nhiều việc làm, chuyển đổi cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập cho người dân. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện ước đạt 75,3 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,74%.

2020, Bắc Ninh sẵn sàng trở thành tỉnh nông thôn mới
2020, Bắc Ninh sẵn sàng trở thành tỉnh nông thôn mới

Trong năm 2020, vượt qua ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Bắc Ninh đã hoàn thành mục tiêu Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 sớm hơn 24 tháng so với Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (giai đoạn 2015- 2020) đề ra.

Theo đó, nông thôn Bắc Ninh đã có những chuyển biến tích cực, hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư nâng cấp và từng bước phát triển nhanh theo hướng đô thị hoá, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Cơ cấu kinh tế nông nghiệp đang chuyển dịch theo hướng phát triển sản xuất hàng hoá với quy mô ngày càng lớn và trình độ khoa học, công nghệ trong sản xuất nông nghiệp từng bước được nâng cao theo hướng sử dụng giống mới, công nghệ sinh học.

 

Nâng cấp chất lượng nông thôn mới

Năm 2020, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao với 19 tiêu chí gồm các nội dung: Quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất, văn hóa, cơ sở hạ tầng, thương mại, nông thôn, thông tin và truyền thông, nhà ở dân cư, thu nhập, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, nhà trường và an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng an ninh.

2020, Bắc Ninh sẵn sàng trở thành tỉnh nông thôn mới
Nhiều hộ nông dân Bắc Ninh mạnh dạn phát triển kinh tế theo hướng tập trung, quy mô lớn.

Theo Đề xuất Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, Bắc Ninh sẽ có ít nhất 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (vùng Đồng bằng sông Hồng là 40%) và khoảng 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (vùng Đồng bằng sông Hồng là 10%). Riêng năm 2021, Bắc Ninh phấn đấu có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thu nhập bình quân đầu người/năm ở nông thôn đạt trên 70 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn 1,2%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 93%, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 85%, tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn nông thôn trên 95%.

Các công trình hạ tầng thiết yếu (giao thông, điện, nước, trường học, trạm y tế) hiện đại, được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên. Chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn được nâng cao, thu nhập bình quân của người dân nông thôn đến năm 2025 tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2020.

Giai đoạn này, Bắc Ninh xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới là nhằm tạo cho nông thôn xứ Kinh Bắc một diện mạo văn minh, văn hóa, sản xuất phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao, nông thôn phát triển theo hướng đô thị hóa. Tiếp tục phát động và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua trong xây dựng nông thôn mới; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức để cán bộ, đảng viên và người dân hiểu đầy đủ bản chất nhân văn của xây dựng nông thôn mới, quán triệt tư tưởng "Xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”.

Dự kiến tổng nhu cầu vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 ở Bắc Ninh là 12.068.541 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh 7.098.378 triệu đồng.

Đình Sơn