Kinh Doanh

Chơi golf giữa đại dịch, Phó Cục trưởng Thuế Bình Định bị miễn nhiệm

icon
Tổng cục thuế thông tin về xử lý kỷ luật ông Nguyễn Công Thành, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định.
 
video box
 
 
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị