Đoạn video cho thấy, không chỉ 1 - 2 con sư tử mà cả đàn hơn chục cá thể đã cố gắng hạ gục chú voi con lạc đàn nhưng thất bại. Voi con cũng có lựa chọn không ngoan khi di chuyển xuống nước.

Sư tử không thích nước. Chúng cũng dễ bị tổn thương hoặc và ít khả năng hạ sát con mồi trong khi ở dưới nước.

Sau khi tự xoay sở thoát khỏi sự bao vây của bầy "chúa sơn lâm", voi con đã tìm được đường trở về đàn an toàn.

Tuấn Anh(Theo Scienceifl)