Khi những con sư tử bị đàn linh cẩu với số đông áp đảo vây ráp thì con sư tử đực dũng lãnh từ xa lao tới khiến đàn linh cẩu bạt vía.

 

H.N (theo Animals)