- Các máy móc cũ nhập khẩu vào Việt Nam chỉ cần đáp ứng 1 tiêu chí về tuổi thiết bị thay vì 2 tiêu chí về tuổi thiết bị và chất lượng như quy định trước đây.

Thông tin được ông Đỗ Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ, Bộ Khoa học Công nghệ (KH&CN) cho biết tại cuộc họp báo quý 2 của Bộ KHCN, sáng nay, 9/7.

Nới lỏng điều kiện nhập khẩu máy móc cũ
Quy định về việc nhập khẩu máy móc cũ đã được nới lỏng hơn.

Theo ông Nam, theo nội dung mới nhất của dự thảo thông tư sửa đổi Thông tư 20 (quy định về nhập máy móc, dây chuyền công nghệ cũ), máy móc cũ muốn nhập khẩu vào Việt Nam chỉ cần đáp ứng 1 tiêu chí duy nhất là thời gian sử dụng không quá 10 năm tính từ ngày sản xuất tới ngày nhập khẩu vào Việt Nam.

Trong Thông tư 20 và các dự thảo thông tư sửa đổi trước đó, các máy móc cũ muốn nhập khẩu vào Việt Nam cần phải đáp ứng 2 tiêu chí: Thời gian sử dụng không quá 10 năm và chất lượng còn lại trên 70%.

 

Ngoài ra, ông Nam cũng cho biết, với các dự án đầu tư, nếu như đã trình bày danh mục dây chuyền công nghệ cũ trong quá trình xin cấp giấy phép đầu tư và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì không chịu sự quy định của thông tư mới.

Các máy móc, thiết bị nằm ngoài dự án đầu tư hoặc nhập khẩu sau khi có dự án đầu tư đều phải tuân theo quy định của thông tư mới.

Theo dự kiến, thông tư sửa đổi Thông tư 20 sẽ được ban hành trong tháng 8 tới đây và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2016 sau khi Bộ KH&CN báo cáo Chính phủ.

Ngoài ra, với các hợp đồng nhập khẩu máy móc cũ mà đã xếp hàng hóa lên phương tiện vận chuyển trước ngày thông tư mới có hiệu lực thì không chịu sự điều chỉnh của thông tư này, ông Nam bổ sung.

Dự kiến tuần sau Bộ KH&CN sẽ hợp với lãnh đạo các bộ ngành có liên quan về thông tư này trước khi ban hành”, ông Đỗ Hoài Nam cho biết.

Thông tư 20/2015-KHCN được ban hành 15/7/2014 và có hiệu lực từ 1/9/2014, quy định về quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Tuy nhiên, tới cuối tháng 8/2014, sau khi có nhiều ý kiến khác nhau trong xã hội đặc biệt là doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tạm dừng thi hành thông tư này và giao Bộ KH&CN nghiên cứu, xây dựng lại thông tư này cho phù hợp với điều kiện thực tế.

Lê Văn