Theo Sách Trắng Công nghiệp Việt Nam, giá trị gia tăng của ngành công nghiệp điện tử năm 2016 là 12,875 tỉ USD, chứng kiến một tốc độ tăng trưởng ấn tượng là 41% trong giai đoạn từ 2006-2016 và 47% trong giai đoạn 2011-2016.

Sách Trắng Công nghiệp 2019: Giá trị gia tăng ngành điện tử tăng mạnh
Giá trị gia tăng ngành điện tử tăng mạnh

Nhóm hàng thiết bị truyền thông có giá trị gia tăng cao nhất, lần lượt là 25 tỉ USD, 922 tỉ USD và 8.813 tỉ USD trong các năm 2006, 2011 và 2016, và chiếm tỉ trọng trong giá trị gia tăng toàn ngành lần lượt là 6%, 49% và 68%. Tốc độ tăng trưởng bình quân nhóm mặt hàng này đạt 57% trong giai đoạn 2011-2016 và 79,8% trong giai đoạn 2006-2016.

Sự tăng trưởng ấn tượng của ngành phần lớn có liên quan đến dòng vốn đầu tư nước ngoài, với các hãng điện tử nước ngoài lớn đầu tư xây dựng nhà máy ở Việt Nam trong vòng 10 năm qua. Ví dụ như Samsung đã bắt đầu đầu tư vào Việt Nam từ năm 2009. Nhờ đó,Việt Nam đã trở thành một trong những nước đứng đầu thế giới về xuất khẩu sản phẩm thiết bị truyền thông.
 
Mặc dù đã đạt được thành tựu này, Việt Nam vẫn bị bỏ lại phía sau một số các quốc gia dẫn đầu khác trên thế giới.

Năm 2015, công nghiệp điện tử Việt Nam tạo ra 10,6 tỷ USD, trong đó hơn 70% là của nhóm sản phẩm thiết bị truyền thông, linh kiện điện tử đóng góp gần 20%, phần còn lại thuộc về các nhóm sản phẩm điện tử khác.

 

Giá trị xuất khẩu ngành điện tử năm 2015 của Việt Nam đạt gần 51 tỷ USD, có tốc độ tăng trưởng bình quân trong 5 năm giai đoạn từ 2010 - 2015 đạt 50,9%, cao nhất thế giới. Trung Quốc vẫn là nước xuất khẩu điện tử nhiều nhất thế giới với giá trị gần 695 tỷ USD, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2010 - 2015 chỉ đạt 6% do chuyển dịch sản xuất sang các nước lân cận.

Đứng thứ hai là Hàn Quốc có giá trị xuất khẩu năm 2015 đạt hơn 142 tỷ USD và có tốc độ tăng trưởng bình quân là 1%. Tiếp đến là Malaysia có giá trị xuất khẩu gần 68 tỷ USD và có tốc độ tăng trưởng suy giảm là -6%. Philippine năm 2015 có giá trị xuất khẩu hơn 27 tỷ USD và có tốc độ tăng trưởng bình quân cũng khá cao là 11%. Cả Indonesia và Ấn Độ có giá trị xuất khẩu thấp và tốc độ tăng trưởng bình quân suy giảm.

Trong ngành công nghiệp điện tử của Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu nhóm ngành thiết bị truyền thông đạt 41,225 tỷ USD với tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006-2016 là 62%, tiếp đến là nhóm ngành linh kiện điện tử và nhóm ngành máy vi tính và thiết bị ngoại vi có giá trị kim ngạch xuất khẩu năm 2016 là 6,950 tỷ USD và 6,775 tỷ USD, hai nhóm ngành này có tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006-2016 đạt lần lượt là 42% và 19% , sau cùng là nhóm ngành thiết bị điện tử khác và nhóm ngành điện tử dân dụng có giá trị kim ngạch xuất khẩu năm 2016 đạt 3,702 tỷ USD và 0,511 tỷ USD, hai nhóm ngành này có tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006-2016 đạt lần lượt là 39% và 35%.

Với kết quả này, có thể nói, lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử- công nghiệp hỗ trợ cho ngành điện tử, công nghệ cao tại Việt Nam đang có tiềm năng phát triển rất lớn.

Thu Ngân