Năm 2019, tiếp tục đa dạng hóa loại hình doanh nghiệp Việt tham gia chuỗi cung ứng trong các lĩnh vực về điện/ điện tử, thiết bị, gia công ngoài, đồng thời tiếp tục mở rộng mạng lưới các doanh nghiệp cung ứng cấp 2 . Tiếp tục hỗ trợ tư vấn nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương.

CNPT
Năm 2020: 50 doanh nghiệp sẽ trở thành nhà cung ứng cấp 1 của Samsung?

Bên cạnh việc duy trì chương trình đào tạo chuyên gia tư vấn, nhằm chủ động trong xây dựng hệ thống đào tạo chuyên gia tư vấn Việt Nam kể từ sau năm 2020, hiện tại Samsung Điện tử Hàn Quốc đang phát triển chương trình nội dung đào tạo mới với chủ đề “Đào tạo chuyên gia tư vấn cao cấp” để bồi dưỡng cho nhân lực tư vấn ưu tú  

 

Dự kiến trong năm 2019, sẽ lựa chọn 30% học viên xuất sắc hoàn thành các khóa học để tham gia khóa đào tạo đặc biệt tại Hàn Quốc, từ đó chia sẻ không chỉ các kiến thức chuyên sâu về: công nghệ sản xuất, kiểm soát chất lượng, mà còn các khía cạnh khác như: nghiệp vụ, kĩ năng sư phạm/ Leadership (khả năng lãnh đạo)...

Hiện, số lượng doanh nghiệp Việt Nam là nhà cung ứng cấp 1 của Samsung gia tăng mạnh mẽ. Từ 4 doanh nghiệp vào năm 2014, hiện đã có 35 doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại, dự kiến sẽ có 50 doanh nghiệp vào năm 2020.

Tâm Anh