Nhận thức rõ CNHT là động lực để phát triển ngành công nghiệp của tỉnh nên thời gian qua Hải Dương đặc biệt quan tâm phát triển lĩnh vực này.

Ông Phạm Thanh Hải, Giám đốc Sở Công thương khẳng định thúc đẩy phát triển các ngành CNHT là một trong những yêu cầu bức thiết hiện nay, có ảnh hưởng lớn đến quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Hải Dương. Do đó, tỉnh khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào lĩnh vực CNHT.

Hải Dương tỉnh khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào lĩnh vực CNHT
Hải Dương tỉnh khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào lĩnh vực CNHT.

Để thu hút đầu tư vào lĩnh vực này, UBND tỉnh đã ban hành Quy hoạch phát triển CNHT tỉnh Hải Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), xây dựng hình ảnh Hải Dương năng động, hấp dẫn.

Đến nay, Hải Duonwg đã thu hút được 130 dự án CNHT có tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 1,5 tỷ USD và các dự án trong nước có tổng vốn đăng ký 1.700 tỷ đồng.

 

Xác định rõ cơ hội cũng như tương lai của ngành CNHT, thời gian tới, Hải Dương tiếp tục phát huy hết công suất các dự án CNHT đã được đầu tư và kêu gọi thêm các dự án mới. Chú trọng thu hút đầu tư lĩnh vực sản xuất linh kiện cơ khí phục vụ ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy.

Đồng thời phát triển các nhà máy sản xuất linh kiện, cụm linh kiện điện - điện tử cho các thiết bị điện tử gia dụng, thiết bị nghe nhìn, thiết bị ngoại vi. Tập trung sản xuất nguyên phụ liệu thay thế cho hàng nhập khẩu trong ngành dệt may, da giày nhằm đáp ứng yêu cầu về xuất xứ để được hưởng ưu đãi khi nhập khẩu vào các thị trường của các nước tham gia hiệp định thương mại tự do…

Các chính sách hỗ trợ của tỉnh, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc và các hiệp định thương mại tự do sẽ mở ra cơ hội rất lớn cho ngành CNHT của tỉnh Hải Dương. Song để có thể tận dụng tốt cơ hội này đòi hỏi các DN phải nghiêm túc nghiên cứu, tìm hiểu để lựa chọn đầu tư sản xuất các mặt hàng hỗ trợ mà các DN cần, nâng cao chất lượng sản phẩm để CNHT thực sự là một trong những ngành công nghiệp mạnh, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp của tỉnh bứt phá trong thời gian tới.

Minh Đức