Tạo mặt bằng sạch và cơ sở hạ tầng đồng bộ

Xác định Công nghiệp hỗ trợ là nền tảng phát triển cho tất cả các ngành công nghiệp khác, tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành và triển khai thực hiện các chính sách về phát triển công nghiệp hỗ trợ: Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 08/4/2016 về đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo tạo nền tảng phát triển công nghiệp với tốc độ cao và bền vững giai đoạn 2016-2025; Kế hoạch số 990/KH-UBND ngày 12/5/2016 thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo tạo nền tảng phát triển công nghiệp với tốc độ cao và bền vững giai đoạn 2016-2025; Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 12/01/2016 về phê duyệt đề án đổi mới định hướng đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Hà Nam dọn đường thúc đẩy các ngành sản xuất công nghiệp hỗ trợ
Tỉnh Hà Nam sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các văn bản về công nghiệp hỗ trợ cho các doanh nghiệp; rà soát nghiên cứu các cơ chế, chính sách của Chính phủ. Ảnh minh họa.

Trong đó, lĩnh vực ưu tiên phát triển, thu hút đầu tư của tỉnh là các ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao. Tỉnh Hà Nam đã tạo được mặt bằng sạch và cơ sở hạ tầng đồng bộ cho các doanh nghiệp đầu tư như có các khu công nghiệp và cụm công nghiệp và đặc biệt có Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III với nhiều ưu đãi dành cho các nhà đầu tư thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc 10 cam kết của tỉnh đối với các nhà đầu tư; đẩy mạnh các chương trình xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước để chủ động thu hút các doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc hay các doanh nghiệp lớn trong nước… Ngoài ra, chính quyền địa phương còn tăng cường giám sát, thanh kiểm tra việc thi hành pháp luật về đầu tư, thu nộp ngân sách... cũng như việc đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh.

Nhờ có những chính sách tích cực, đến nay toàn tỉnh đã thu hút được 106 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đi vào hoạt động (chủ yếu là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI); có 102 doanh nghiệp trong khu công nghiệp, 04 doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp) với những sản phẩm chủ yếu là thiết bị điện, điện tử, hệ thống dây dẫn điện trong ô tô, màn hình cảm ứng....; Giá trị sản xuất công nghiệp lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ năm 2017 đạt 16.576 tỷ đồng, tăng 15,1% so với năm 2016; chiếm 21,4 % tỷ trọng giá trị toàn ngành.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh cũng gặp không ít khó khăn do cơ chế, chính sách đối với ngành công nghiệp hỗ trợ mới ban hành, thiếu hướng dẫn và việc triển khai còn chậm; sự liên kết giữa các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ với các doanh nghiệp sản xuất chính còn hạn chế, thiếu sự phối hợp liên kết giữa các nhà sản xuất công nghiệp hỗ trợ với nhau…

Đặt mục tiêu đến năm 2020: Giá trị sản xuất công nghiệp hỗ trợ đạt trên 20.000 tỷ đồng

Trong thời gian tới, Hà Nam sẽ tiếp tục tập trung phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, bởi đây được xem là một trong những mũi nhọn để địa phương phát triển công nghiệp. Hà Nam đã đặt mục tiêu đến năm 2020: Giá trị sản xuất công nghiệp hỗ trợ đạt trên 20.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 25% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp; đến năm 2025 giá trị sản xuất công nghiệp hỗ trợ đạt trên 51.000 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 30% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp.

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh Hà Nam sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các văn bản về công nghiệp hỗ trợ cho các doanh nghiệp; rà soát nghiên cứu các cơ chế, chính sách của Chính phủ, cụ thể hóa thành các cơ chế, chính sách riêng của tỉnh đối với công nghiệp hỗ trợ nhằm phát huy các tiềm năng, lợi thế, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ. Đồng thời, nghiên cứu, đưa ra những chính sách hỗ trợ, ưu đãi cho doanh nghiệp phát triển công nghiệp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư; tổ chức tốt công tác xúc tiến đầu tư để chọn được nhà đầu tư công nghiệp hỗ trợ có chất lượng, hiệu quả…

Bên cạnh đó, tỉnh Hà Nam tiếp tục bổ sung, điều chỉnh các cơ chế chính sách theo hướng thông thoáng, nhanh gọn; tập trung thu hút các dự án phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến, chế tạo, chú trọng những sản phẩm sử dụng công nghệ hiện đại, kỹ thuật tiên tiến, ít ô nhiễm môi trường. Và thực hiện đa dạng hóa các hình thức xúc tiến đầu tư, chủ động tìm hiểu, giới thiệu và mời gọi các nhà đầu tư.

An Hưng