Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III (tỉnh Hà Nam) có qui mô 168,41 ha, tổng vốn đầu tư 1.272 tỉ đồng.

Gần 1.300 tỉ đồng đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Đồng Văn III
Gần 1.300 tỉ đồng đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Đồng Văn III.

Dự án được thực hiện tại thị trấn Đồng Văn, xã Tiên Nội và xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam với qui mô 168,41 ha do Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp Đồng Văn III làm nhà đầu tư.

Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. KCN Đồng Văn III sau khi hoàn thiện sẽ trở thành KCN hỗ trợ gồm các ngành chính là: sản xuất lắp ráp ô tô, các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao, cơ khí chế tạo, điện tử, viễn thông.

 

Vốn đầu tư dự án là 1.272 tỉ đồng; trong đó, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư là 200 tỉ đồng và vốn huy động là 1.072 tỉ đồng.

Thời gian thực hiện dự án là 50 năm kể từ ngày cấp quyết định chủ trương đầu tư. Thủ tướng giao UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo Ban Quản lí các khu công nghiệp tỉnh này qui định cụ thể tiến độ thực hiện dự án.

Được biết, hồi tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã kí Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III (giai đoạn II) - tỉnh Hà Nam.

Tâm Anh